"škola nás baví"

« zpět

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

04.12.2020

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

 

 

 

Kariérová poradkyně nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům aktivní spolupráci a poradenskou pomoc při řešení všech problémů týkajících se přijímacího řízení a volby povolání. Zároveň je možno vypracovat s kariérovým poradcem „Dotazník volby povolání a plánování profesní orientace“.

 

Kontakt:

Mgr. Barbora Sirůčková

Email: b.siruckova@5zscv.cz nebo přes Komens (portál Bakalář)

 

Užitečné zdroje:

www.infoabsolvent.cz,

www.cermat.cz,

www.atlasskolstvi.cz,

https://www.infoabsolvent.cz/Profitest,

https://burzaskol.online,

https://www.ohkcv.cz/podpora-podnikani/veletrhy-a-vystavy/vystava-vzdelavani/prehled-nabizenych-vzdelavacich-oboru/

 

Přihlášky do oboru s talentovou zkouškou

 • Žák si vyzvedne u kariérového poradce vzor přihlášky
 • Žák a jeho zákonný zástupce vyplní 1. stranu formuláře
 • Výchovná poradkyně potvrdí razítkem a podpisem
 • Pokud škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti, nechá si žák potvrdit přihlášku (pouze originál přihlášky, ne vzor)
  • V ordinaci obvodního dětského lékaře (za poplatek)
 • Přihlášku je třeba doručit řediteli SŠ nejpozději do 30. listopadu 2020
 • ZA VČASNÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A DOLOŽENÍ VŠECH RELEVANTNÍCH ÚDAJŮ ODPOVÍDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽAKA.

 

Přihlášky do oborů bez talentové zkoušky

 • Žáci obdrží vzor přihlášky
 • Žák vybírá dvě školy, proto dostává na základě jednoho vzoru dvě přihlášky (může se jednat i o jednu školu a dva obory)
 • Na první stranu žák (nebo zákonný zástupce) doplní
  • Osobní údaje,
  • Název a adresu zvolené střední školy (IZO)
  • Název a číselný kód zvoleného oboru
    • Vyplněné přihlášky přinesou výchovnému poradci, který vytiskne formulář s QR kódem a potvrdí razítkem a podpisem na přihlášce
    • Pokud škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti, nechá si žák potvrdit přihlášku v ordinaci obvodního dětského lékaře (za poplatek)
     • Ptvrdit pouze originál přihlášky, ne vzor!
    • Pokud SŠ zohledňuje umístění v soutěžích, olympiádách (doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem)
    • Přihlášky je třeba doručit řediteli SŠ nejpozději do 1. března 2021
    • ZA VČASNÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK A DOLOŽENÍ VŠECH RELEVANTNÍCH ÚDAJŮ ODPOVÍDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽAKA.

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

    • Čtyřleté obory vzdělání:
     • 1. termín: pndělí 12. dubna 2021
     • 2. termín: úterý 13. dubna 2021
    • Šestileté obory vzdělávání:
     • 1. termín: středa 14. dubna 2021
     • 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

    • Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 4. až do 31. ledna 2021, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 31. ledna 2021.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie coronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.

Přijímací řízení na víceletá gymnázia – V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení.

Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory – Ředitel školy bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. Tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21.

Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021.

 

1. prosince 2020                                                                                                            Mgr. Barbora Sirůčková