"škola nás baví"

« zpět

Informace pro vycházející žáky
._ss_neprijeti.jpeg._ss_prijeti.jpeg

Informace pro vycházející žáky

20.05.2021

Dobrý den,

přijímací zkoušky jsou konečně za vámi a nastává čas čekání na výsledky, které byste se měli dozvědět koncem příštího týdne.

Odvolání - co dělat, když deváťák skončí "pod čarou"

Pro ty z vás, kteří na své vybrané škole skončíte takzvaně "pod čarou", přináším informace o tom, jak se proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat. Jakmile zveřejní ředitelé středních škol výsledky přijímacích zkoušek na úřední desce školy, a také na webových stránkách školy. Pokud jste skončili takzvaně pod čarou, pak můžete podat formální odvolání.

Odvolání je třeba podat písemně. Můžete ho napsat a poslat hned, jak zjistíte, že jste pod čarou nebo počkat, až dostanete poštou písemné vyrozumění o nepřijetí. (Od doručení dopisu s rozhodnutím o nepřijetí máte 3 pracovní dny na podání odvolání.)

Za nezletilého uchazeče podává odvolání jeho zákonný zástupce.

Můžete se zkusit odvolat, protože mezi přijatými (nad čarou) bude nejspíš několik těch, kteří se dostali i na druhou školu, kam se hlásili, a protože mají jen jeden zápisový lístek, mohou se zapsat jen na jednu z nich. Tedy na té druhé škole se tím pádem jejich místo uvolní a „čára“ se posune níž. Určitě bych však zvážila, kolik je přijatých či nepřijatých přede mnou.

Co musí odvolání obsahovat

Žádný jednotný vzor odvolání nebo nějaká přesně daná forma neexistují. Odvolání by však mělo obsahovat tyto údaje:

Název + adresu školy, kam se odvoláváte. Odvolání jako takové adresujte řediteli školy.

Datum

Věc: odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Podpis zákonného zástupce žáka i podpis žáka

Adresu, kam má být zaslán výsledek (rozhodnutí) odvolání

Možný vzor textu odvolání najdete zde: https://bit.ly/2PQzL2W

Jak odvolání podat

Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat).

 

A jak je to se zápisovým lístkem, pokud se odvoláváte?

Na jednu školu jsem se dostal, ale raději bych na tu druhou, kde jsem „pod čarou“

Na školu, která tě přijala, doruč ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků svůj vyplněný zápisový lístek. To proto, abys měl toto místo jisté - pokud zápisový lístek do 10 dní škole nedoručíš, bere to škola jako projev toho, že na ni nastoupit nechceš a tvé místo nabídne někomu z těch, kdo skončili pod čarou.

Proto je tedy potřeba odevzdat svůj zápisový lístek na tuto školu. Zároveň ale můžeš zkusit štěstí s odvoláním na druhé škole. Tvůj zákonný zástupce napíše na školu, že chceš podat odvolání a v případě uvolnění místa na školu nastoupit.

Zda s odvoláním nakonec uspěješ, záleží na několika věcech. Na tom, kolikátý pod čarou jsi skončil (kolik dalších zájemců je tím pádem nejspíš před tebou + také kolik z nich podá odvolání). A ještě záleží na tom, kolik z těch, co se na školu dostali, se rozhodne na ni nakonec nenastoupit a zápisový lístek ve lhůtě 10 dní nepodá.

Pokud s odvoláním uspěješ, dojdeš si pro svůj zápisový lístek na školu, kam jsi ho odevzdal. Škola ti ho vydá (oproti písemnému potvrzení o přijetí na tu druhou školu), ty ho znovu vyplníš a odevzdáš na svoji vytouženou školu. To vše opět ve lhůtě 10 pracovních dní od doby, kdy obdržíš potvrzení, že jsi s odvoláním na druhé škole uspěl.

Pokud s odvoláním neuspěješ, pak platí, že od září s tebou počítají na škole první.

 

Nedostal jsem se ani na jednu školu – na obou jsem pod čarou

V tom případě doporučuji podat odvolání na obě školy – nejpozději do 3 pracovních dní od doručení dopisu s vyrozuměním o nepřijetí (ale klidně i dřív). A pak budeš muset vyčkat, zda s odvoláním uspěješ. Pokud ano, tak máš vyhráno. Dokonce se může stát, že ti odvolání vyjde na obou školách a budeš si nakonec moct i vybrat!

Pokud bys naopak s odvoláním neuspěl ani na jedné škole, máš ještě šanci ve druhém kole přijímacího řízení.

                              

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Důležité datum – 19. 5.

Do tohoto data musí CERMAT dokončit centrální vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a výsledky předat školám.

Poté, co CERMAT předá hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů = proto ředitelé škol budou vyhlašovat výsledky přijímaček nejdříve 19. a nejpozději 21. 5. 2021.

Zpracováno pomocí: Pavla Lopatková - Kam po devítce

Mgr. Barbora Sirůčková

Kariérový poradce ZŠ Chomutov, Písečná 5144

Email: b.siruckova@5zscv.cz

Tel: 732 178 727