"škola nás baví"

« zpět

Informace pro vycházející žáky, úprava termínů

Informace pro vycházející žáky, úprava termínů

22.02.2024

Termín pro přihlašování je legislativně stanoven na období od 1. do 20. února. V tomto období došlo ke krátkodobým výpadkům systému v řádu desítek minut, v závěru období 19. února 2024 byl výpadek dlouhodobějšího charakteru, cca v řádu dvou hodin. Ačkoli k výpadkům obvykle docházelo z důvodu problémů s napojením na systém Registru obyvatel, důsledky výpadků se projevily v omezení možnosti podávání přihlášek do středního vzdělávání přes informační systém. Pro zachování práv uchazečů o střední vzdělávání s ohledem na výše uvedené ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodloužilo lhůtu, po kterou mají uchazeči možnost podávat přihlášky, a to o 1 den. Termín pro podávání přihlášek tedy končí 21. února 2024. Změna v uvedeném termínu je stanovena vyhláškou č. 34/2024 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Vyhláška nabývá účinnosti dne 21. února 2024 a vyjde se Sbírce zákonů dnes. Prováděcím právním předpisem jsou stanoveny termíny, které navazují na termín pro podávání přihlášek. Z tohoto důvodu dochází ke zkrácení původně stanoveného období, ve kterém ředitelé prvních škol zapisují listinné přihlášky do informačního systému. Toto období se mění z 21. až 26. února 2024 na 22. až 26. února 2024. Vzhledem k tomu, že uvedené období zasahuje do víkendu a v původním harmonogramu bylo v souladu s legislativními ustanoveními prodlouženo na první pracovní den do 26. února, tak se sice původní období pro ředitele prvních škol v přihlášce zkracuje, nicméně nyní je stanoveno na pět dní tak, jak definuje § 7 odst. 1 vyhlášky č. 422/2023 Sb. („Pokud uchazeč podá přihlášku na tiskopisu, ředitel školy uvedené v přihlášce v prvním pořadí do 5 dnů od termínu pro podání přihlášky předá do informačního systému o uchazeči údaje podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) a m).“).

Období pro kontrolu údajů řediteli dalších škol v přihlášce je tak zachováno, a to od 27. do 28. února 2024. Zachovány zůstávají i všechny ostatní stanovené termíny.

 

Prodloužení termínů přihlášek  (316.28 kB)