"škola nás baví"

« zpět

Jak se čtvrťáci potkali s praotcem Čechem
._IMG_5555.jpg._IMG_5556.jpg

Jak se čtvrťáci potkali s praotcem Čechem

19.04.2023

Kdo jako první dorazil na horu Říp, zatím co se praotec Čech zaobíral mlékem a strdím? Kazí Teta
Libuši, nebo Libuše Tetu? Co je to za město, jehož sláva bude hvězd se dotýkat, a značí dlouhé
vlasy krátký rozum?
Tak přesně tyto otázky nás zlákaly v programu Divadla rozmanitostí v Mostě, kam se proto
v pátek 14.dubna 2023 vydali žáci 4.B a 4.C. Zhlédli divadelní představení Staré pověsti české,
kde jim herci a loutky tamějšího divadla v krátkých a vtipných epizodách, často satirickou
formou, odvyprávěli nejznámější pověsti o původu českého národa.
Zatímco my dospělí jsme byli chvílemi z děje trochu rozpačití, dětem se představení líbilo moc –
hledištěm opakovaně burácel dětský smích.