"škola nás baví"

« zpět

KARANTÉNA PRO 7.A a 7.B

09.12.2021

Vážení rodiče, milí žáci

Z důvodu  prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19), nařizuje KHS Chomutov pro žáky 7.A a 7.B karanténu od 10.12.2021 do 23.12.2021.

Zkrátit dobu karantény je možné provedením PCR testu na doporučení KHS.

Test může být proveden nejdříve 14.12.2021.

Návrat žáků do školy po negativním PCR testu je možný 17.12.2021.

Při předčasném návratu do školy je nutné předložit negativní výsledek testu.

Nařízená karanténa se netýká žáků očkovaných a žáků po prodělaném onemocnění (max 180 dní). Platné očkování nebo prodělané onemocnění je nutné doložit před nástupem do školy. Organizace výuky bude během karantény upravena dle organizačních možností školy.

Krajská hygienická stanice bude kontaktovat zákonné zástupce žáků ohledně dalšího postupu. 

Žáci dostanou přes Komens informace k výuce. 

Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte a oznámit karanténu dítěte.

I dále je nutné, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí (včetně denního měření teploty) po celou dobu karantény. V případě příznaků onemocnění dítěte kontaktujte neprodleně příslušného pediatra.

Obědy po dobu karantény musí rodiče přihlašovat a odhlašovat sami. Vyzvedávání oběda do jídlonosičů není možné.

Potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele z důvodu karantény nařízené Vašemu dítěti Krajskou hygienickou stanicí z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivně testovaným žákem na COVID-19 si v případě potřeby můžete vyzvednout v kanceláři školy v pracovních dnech od 7:30 do 14:30.

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy