"škola nás baví"

« zpět

Mimořádné opatření - používání ochranných prostředků dýchacích cest ve škole

24.02.2021

Vážení rodiče, 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
 - Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (např. FFP2/KN 95) nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) nebo zdravotnická obličejová maska (dle normy ČSN EN 14683+AC),které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení).

Při vstupu do budovy školy je nutné mít tyto ochranné prostředky nasazené. Opatření se týká všech osob včetně žáků.

Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto mimořádného opatření.

Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy