"škola nás baví"

« zpět

Nařízení ředitele školy k výuce tělesné a hudební výchovy a organizaci volnočasových aktivit

Nařízení ředitele školy k výuce tělesné a hudební výchovy a organizaci volnočasových aktivit

01.10.2020

Nařízení ředitele školy k výuce tělesné a hudební výchovy a organizaci volnočasových aktivit.

Od pondělí 05.10.2020 upravuji organizaci v předmětu tělesná výchova takto:

V případě příznivých povětrnostních podmínek bude výuka na druhém stupni ZŠ probíhat venku formou vycházek.

V ostatních případech bude třída nebo skupina v učebně a bude provádět jinou aktivitu pod vedením pedagogického pracovníka školy. Obsah hodiny může být nahrazena i jiným vyučovacím předmětem.

 

Na prvním stupni ZŠ bude probíhat výuka tělesné výchovy v nezměněné podobě.


Od pondělí 05.10.2020 upravuji organizaci v předmětu hudební výchova takto:

Žáci prvního i druhého stupně ZŠ nebudou ve vyučovacích hodinách zpívat. Probíhat bude pouze teoretická výuka.


Od pondělí 05.10.2020 upravuji organizaci kroužků ŠD, ŠK a ostatních volnočasových aktivit organizovaných školou takto:

Veškeré aktivity mohou probíhat maximálně v 10 lidech uvnitř a 20 venku.

Platí zákaz zpěvu.


 

Organizace Doučování se nemění.

Provoz Školní družiny se nemění.

Provoz Školní jídelny se nemění.


Nařízení platí do odvolání.

 

V Chomutově, dne 01. 10. 2020

                                             Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy