"škola nás baví"

« zpět

Naši žáci se zúčastnili akce města Chomutovské Vánoce

02.12.2021

V úterý 30. listopadu se naši žáci zúčastnili akce města s názvem Chomutovské Vánoce.

Kulturní vystoupení se konalo v prostorách atria chomutovské knihovny. Naši školu reprezentovala se svým pásmem básniček třída 3. A s paní učitelkou Martinou Hégrovou, taneční vystoupení žákyň z 9. A a 9. B, které spolu s děvčaty nacvičila paní učitelka Naděžda Kloubová, taneční a hudební ztvárnění známé Smetanovy Vltavy nacvičily s dětmi přípravných tříd paní učitelky Hana Peterová a Lenka Karásková a zúčastnil se také mladší pěvecký sbor Berušky, který vede Liana Jíchová a na klavír doprovází Hana Jíchová.

Navzdory nepříznivému počasí a epidemiologické situaci se vystoupení povedla a obecenstvo vyjádřilo radost a spokojenost svým potleskem angel.

Moc děkujeme všem zúčastněným žákům za úspěšnou reprezentaci. Poděkování patří také pedagogům, kteří nám pomohli s dětmi při celé akci – paní asistentce Lence Doudové, paní učitelce Zdeňce Králové, panu asistentovi Michalu Gučkovi a poděkování patří též naší bývalé žákyni, dnes studentce Střední pedagogické školy v Mostě, Kateřině Osvaldové.

A že byla zima a některé děti byly v karanténě, či se potýkaly s nemocí? My jsme zvládli vše i za chybějící a máme z této vydařené akce radost yes! Ještě jednou všem zúčastněným patří dík a budeme se těšit na další akce smiley.

Liana Jíchová