"škola nás baví"

« zpět

Naši zpěváci přivezli ZLATO!
._1..jpg._2..jpg._IMG_20240503_125404.jpg._IMG_20240503_125724.jpg._IMG_20240503_125823.jpg._IMG_20240503_125854.jpg._IMG_20240503_125944.jpg._IMG_20240503_130105.jpg._IMG_20240503_130131.jpg._IMG_20240503_130211.jpg._IMG_20240503_130232.jpg._IMG_20240503_130255.jpg._IMG_20240503_130310.jpg._IMG_20240503_130327.jpg._IMG_20240503_130340.jpg._IMG_20240503_133834.jpg._IMG_20240503_133844.jpg._IMG_20240503_134906.jpg._IMG_20240503_134908.jpg._IMG_20240503_134917.jpg._IMG_20240503_134931.jpg._IMG_20240503_134934.jpg._IMG_20240503_134935.jpg._IMG_20240503_134936.jpg._IMG_20240503_134937.jpg._IMG_20240503_134938.jpg._IMG_20240503_134939.jpg._IMG_20240503_134940.jpg._IMG_20240503_134941.jpg._IMG_20240503_134942.jpg._IMG_20240503_134944.jpg._IMG_20240503_145135.jpg

Naši zpěváci přivezli ZLATO!

04.05.2024

Náš pěvecký sbor Berušky II se v pátek 3. května 2024 zúčastnil Krajské přehlídky dětských pěveckých sborů v Litoměřicích, která byla součástí festivalu pěveckých sborů Litoměřická notička 2024.

Přehlídka se konala v krásných prostorách varhanního sálu Základní školy Boženy Němcové, jejíž výuka je rozšířena v oblasti hudební výchovy, estetiky a cizích jazyků. Hodnocení soutěže probíhalo v několika kategoriích z hlediska věku zpěváků a zda sbor pochází ze ZUŠ, ZŠ s rozšířenou HV, nebo standardní ZŠ. Berušky si ve své kategorii vybojovaly zlaté pásmo yes. Naši zpěváci zazpívali opravdu moc dobře a z umístění jsme se radovali smiley. Odměnou pro ně byla velká zmrzlina.

Děkujeme Beruškám za perfektní výkon a vzornou reprezentaci školy i města heart.

Liana a Hanka Jíchovy