"škola nás baví"

« zpět

Odklad školní docházky  a přijetí do přípravné třídy 2021/2022

Odklad školní docházky a přijetí do přípravné třídy 2021/2022

10.03.2021

 

Odklad školní docházky a přijetí do přípravné třídy 2021/2022

 

 

 

Žádají-li rodiče o odklad školní docházky (OŠD) pro své dítě, je třeba:

 

  1. Vyplnit žádost o OŠD - u zápisu nebo při ověření zápisu

 

  1. Doporučení příslušného poradenského zařízení - PPP Chomutov, SPC

 

  1. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa             

(Odborným lékařem je dle MŠMT míněn lékař specialista nebo praktický lékař pro děti a dorost.)

          

Obě doporučení je třeba odevzdat v kanceláři školy co nejdříve,

nejpozději však do 30. 4. 2021. Můžete mít vyřízené ještě před zápisem.

 

Ke kladnému rozhodnutí ředitele školy o OŠD je třeba mít splněné všechny náležitosti – žádost, doporučení PPP, doporučení lékaře.

Pokud jsou zprávy nedoporučující, nebo pokud chybí, ředitel školy odklad nepovoluje.

 

Není-li vydáno rozhodnutí o OŠD, je dítě povinno nastoupit v řádném termínu, tj. 1. 9. 2021 k docházce do základní školy!

 

Pozor – OŠD je možno udělit pouze jednou. Pokud dítě již jeden OŠD mělo, musí nastoupit k docházce do školy.

 

Máte-li zájem o přijetí do přípravné třídy, upozorněte na to při vyšetření v PPP, vydají Vám doporučení pro odklad i přípravnou třídu najednou.

Letos budeme v naší škole otevírat opět dvě přípravné třídy přednostně pro děti s OŠD, ale i pro děti pětileté.

 

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu – pracoviště Chomutov:

 

Adresa: Chomutov, Na Průhoně 4800

Telefon:  474 699 200

e-mail: chomutov@pppuk.cz