"škola nás baví"

« zpět

Omezení provozu školy 12. - 25.10.2020
._6A-DISTANCNI-VYUKA.jpg._6B-DISTANCNI-VYUKA.jpg._7A-DISTANCNI-VYUKA.jpg._7B-DISTANCNI-VYUKA.jpg._8A-DISTANCNI-VYUKA.jpg._8B-DISTANCNI-VYUKA.jpg._9A-DISTANCNI-VYUKA.jpg._9B-DISTANCNI-VYUKA.jpg._omezeni-provozu-skol.jpg

Omezení provozu školy 12. - 25.10.2020

08.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci

Dle nařízení MŠMT a MZČR upravuji organizaci školního roku 2020/2021.

Od 12. 10. 2020 bude upravena organizace výuky na druhém stupni ZŠ.

- v týdnu od 12. do 16. 10. bude probíhat prezenční výuka pro třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A dle rozvrhu. Pro ostatní třídy, tedy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B bude zavedena distanční výuka (nový přiložený barevný rozvrh) . Žáci a vyučující budou komunikovat přes Bakaláře - Komens (úkoly, příklady, zadání prací) a přes Google Classroom (online výuka). 

- v týdnu od 19. do 23. 10. bude probíhat prezenční výuka pro třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B dle rozvrhu. Pro ostatní třídy, tedy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A bude zavedena distanční výuka (nový přiložený barevný rozvrh). Žáci a vyučující budou komunikovat přes Bakaláře - Komens (úkoly, příklady, zadání prací) a přes Google Classroom (online výuka).

V průběhu distančního vzdělávání nebudou vyučovány tyto předměty: Hv, Vv, Pv, Tv


Od 12. do 23.10. nebudou vyučovány Volitelné předměty.


Výuka na prvním stupni ZŠ se nemění.


Školní družina – činnost není omezena. 

V družině zakázán pouze zpěv.


Školní klub

V termínu od 12. 10. do 25. 10. jsou kroužky školního kluby zakázány.


Kroužky školy a doučování

Od 09. 10. 2020  do 25. 10. 2020 je zakázána výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.


Školní jídelna

Školní jídelna umožní odběr obědů žákům II. stupně, kteří se budou povinně vzdělávat distančním způsobem (NEPLATÍ PRO DĚTI V KARANTÉNĚ).

Obědy se budou vydávat do jídlonosičů v době od 11 – 11:30  hodin.  Povinností  strávníků je při vstupu do jídelny desinfekce rukou. Strávník musí mít vlastní jídlonosič, čip a nasazenou roušku.

Rodiče žáků II. stupně mají povinnost sami PŘIHLAŠOVAT a ODHLAŠOVAT obědy přes internet (Strava cz).

Pokud tak neučiní bude se oběd účtovat v plné hodnotě.