"škola nás baví"

« zpět

Organizace výuky od 04.01.2021
._6_A_od-04012021.jpg._6_B_od-04012021.jpg._7_A_od-04012021.jpg._7_B_od-04012021.jpg._8_A_od-04012021.jpg._8_B_od-04012021.jpg._9_A_od-04012021.jpg._9_B_od-04012021.jpg._sd-od-04012021.jpg

Organizace výuky od 04.01.2021

29.12.2020

PROSÍM POZOR - ÚPRAVA ROZVRHU PREZENČNÍ A DISTANČNÍ VÝUKY U ŽÁKŮ PRVNÍHO I DRUHÉHO STUPNĚ ZŠ !

Vážení rodiče, mílí žáci

Od pondělí 04.01.2021 se ve škole opět mění organizace výuky.

Je povolena osobní přítomnost dětí zařazených do přípravné třídy základní školy, žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční (každodenní) výuka ve škole.
Pro ostatní žáky (3.-9.r) je povinné vzdělávání distančním způsobem. Organizaci online výuky na prvním stupni ZŠ upravuje třídní učitel. Rozvrh online výuky pro druhý stupeň ZŠ je v rozvrhu barevně vyznačen, ostatní komunikace bude probíhat přes Komens.


Volitelné předměty budou vyučovány pouze distančně.

7. ročník

Informační a komunikační technologie – Bc. Michal Klimeš

Sportovní výchova – Bc. Daniel Pokorný

Sportovní výchova – Bc. Dita Bolomská

Praktická výuka vaření a stolování – Mgr. Alena Hovorková

Užité výtvarné činnosti - Mgr. Vanda Kozárová

8. ročník

Sportovní výchova – Bc. Daniel Pokorný

Sportovní výchova – Bc. Dita Bolomská

Praktická výuka vaření a stolování – Mgr. Alena Hovorková

Užité výtvarné činnosti – Mgr. Naděžda Kloubová

9. ročník

Dramatická výchova – Mgr. Denisa Šťastná

Praktikum z technických činností – p.uč. Vlastimil Kocourek

Sportovní výchova – Mgr. Lenka Fisková


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní ŠD – 7.00 – 7.40 – žáci ve svých třídách pod dozorem AP na chodbách.

Odpolední ŠD

 


PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Stravování žáků s prezenční výukou (přípravné třídy 1. a  2. ročníky) bude probíhat běžně dle hyg. pravidel.

Ostatní žáci s distanční výukou (3.-9.r) si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů v době od 13:15 h. – 14:15 h.

RODIČE MUSÍ SAMI PŘIHLAŠOVAT A ODHLAŠOVAT OBĚDY.


Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině. Děti musí mít každý den 2-3 čisté roušky a igelitový sáček na odložení použitých roušek.

Upozorňujeme, že během výuky bude probíhat časté větrání v učebnách i společných prostorách školy. Je tedy nutné si do školy vzít teplejší oblečení (mikina, dlouhé kalhoty, svetr atd.).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.