"škola nás baví"

« zpět

POZOR ZMĚNA V ORGANIZACI VÝUKY OD 14.10.2020
._6A-DISTANCNI-VYUKA.jpg._6B-DISTANCNI-VYUKA.jpg._7A-DISTANCNI-VYUKA.jpg._7B-DISTANCNI-VYUKA.jpg._8A-DISTANCNI-VYUKA.jpg._8B-DISTANCNI-VYUKA.jpg._9A-DISTANCNI-VYUKA.jpg._9B-DISTANCNI-VYUKA.jpg

POZOR ZMĚNA V ORGANIZACI VÝUKY OD 14.10.2020

15.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci

Od 14.10.2020 do 1.11. 2020 nařídila Vláda ČR následují změny

1. Uzavření obou stupňů ZŠ. (přípravná třída, 1.st, 2.st)

- Začíná tedy plná distanční výuka na celé škole (přípravná třída, 1.st, 2.st).

- Končí dělení žáků druhého stupně na dvě skupiny (6.-9.A - prezenční výuka, 6.-9.B distanční .výuka)

- Distanční výuka bude organizována podle nového barevného rozvrhu. Žáci a vyučující budou komunikovat přes Bakaláře - Komens (úkoly, příklady, zadání prací) a přes Google Classroom a Meet (online výuka).

- V rozvrhu třídy je barevně vyznačena doba (11-11:30) pro vyzvednutí oběda ve školní jídelně. V tuto dobu nebude probíhat on-line výuka.

- V průběhu distančního vzdělávání nebudou vyučovány tyto předměty: Hv, Vv, Pv, Tv a Volitelné předměty


2. Uzavření Školní družiny a Školního klubu.


3. Zakazuje se pořádání škol v přírodě.


4. Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky školy bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. V těchto dnech nebude v provozu ZŠ, ŠD, ŠK, ŠJ.


5. Školní jídelna je od 14. do 16.10.2020 provozu v tomto režimu:
- Obědy se budou vydávat POUZE do jídlonosičů v době od 11 – 11:30  hodin.  Povinností  strávníků je při vstupu do jídelny desinfekce rukou. 
-  Strávník musí mít vlastní jídlonosič, čip a nasazenou roušku.
 - Rodiče žáků  PRVNÍHO I DRUHÉHO stupně mají povinnost sami PŘIHLAŠOVAT a ODHLAŠOVAT obědy přes internet (Strava cz) nebo aplikaci.
 - Pokud tak neučiní bude se oběd účtovat v plné hodnotě.

Žádám rodiče a žáky, aby pravidelně sledovali web školy a komens.