"škola nás baví"

« zpět

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PŘES MOBIL NEBO TABLET

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PŘES MOBIL NEBO TABLET

03.02.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

ČŠI připravila v elektronické podobě testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách. 

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Od 1. února 2021 jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021. Konkrétní rozpis testů umístěných k 1. 2. 2021 v aplikaci InspIS SETmobile:

▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 9. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 9. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 5. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 5. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 7. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2021 ukázková verze 7. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2020 9. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2020 9. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2020 5. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2020 5. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2020 7. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2020 7. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 9. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 9. ročník český jazyk

Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 5. ročník matematika

Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 5. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 7. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2020 ukázková verze 7. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 9. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 9. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 9. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 9. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 5. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 5. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 5. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 5. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 7. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 7. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2019 1. termín 7. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2019 2. termín 7. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 9. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 9. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 9. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 9. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 5. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 5. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 5. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 5. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 7. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 7. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2018 1. termín 7. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2018 2. termín 7. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 9. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 9. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 9. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 9. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 5. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 5. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 5. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 5. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 7. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 7. ročník matematika

▪ Přijímací zkoušky 2017 1. termín 7. ročník český jazyk

▪ Přijímací zkoušky 2017 2. termín 7. ročník český jazyk


Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením. Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž uvedeno.


Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také testy pro přípravu žáků na maturitní zkoušky a také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Mezi nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně základních škol a vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu České televize UčíTelka, nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS).