"škola nás baví"

« zpět

Provoz školy od 15.02.2021

12.02.2021

Vážení rodiče, milí žáci

Dle informací MŠMT nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.- § 69 - Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku).

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5.

Prezenční výuka - platí pro děti a žáky přípravných tříd, prvních a druhých  tříd

Distanční výuka - platí pro žáky třetích až devátých tříd

Provoz školní družiny a školní jídelny se nemění.

Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy