"škola nás baví"

« zpět

Roušky se vrací do škol
._Byl-jsem-v-kontaktu-s-osobou-s-nakazou-covid-19.jpg._letak-rousky-od-0909.jpg

Roušky se vrací do škol

17.09.2020

Vážení rodiče, milí žáci a návštěvníci školy

od pátku 18. 09. 2020 nařizuje Ministerstvo zdravotnictví nové mimořádné opatření. Zaměstnanci školy a žáci druhého stupně musí používat ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének i během výuky. Nařízení se nevztahuje na žáky prvního stupně a děti z přípravné třídy.

Úplný text mimořádného opatření naleznete ZDE.

V Chomutově dne 17.09.2020​, Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy


Vážení rodiče a návštěvníci školy

 od 10. 09. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže).

Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

Mimořádné opatření najdete ZDE.

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.

V Chomutově dne 18.09.2020​, Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy


Vážení rodiče, 
dle dostupných informací bude od zítřejšího dne ( 10.09.2020 ) povinné nošení roušek ve společných prostorách školy.​ Přidejte prosím dětem do aktovek roušky a sáček na použité roušky. Bližší informace zveřejníme co nejdříve. 
V tuto chvíli čerpáme z následujícího zdroje a zde

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rousky-se-vraci-do-skol-ve-tridach-je-ale-zaci-nosit-nemusi-rekl-plaga-119022#seq_no=3&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=br6jhDdzsQ0-202009091148&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://twitter.com/adamvojtechano

 
V Chomutově dne 09.09.2020, Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy