"škola nás baví"

« zpět

Screeningové testování žáků 22.11. a 29.11.2021

17.11.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí  22.11. a 29.11. 2021 proběhne testování žáků antigenními testy na onemocnění covid-19.

Obecně pár informací k samotnému testování:

  • Testování proběhne první vyučovací hodinu ve všech třídách.
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
  • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám.
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
  • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)
  • Testování nepodstupují děti a  žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování  (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). 

  • Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný  (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).  

  • Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  zdroj:

testování: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

jak na to: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani

letáky a videonávody: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy