"škola nás baví"

« zpět

Školní kuchyň vaří pro širokou veřejnost  - od 11.03.2024 

Školní kuchyň vaří pro širokou veřejnost  - od 11.03.2024 

04.03.2024

Náš provoz školního stravování nabízí v rámci doplňkové činnosti stravovací služby pro širokou veřejnost. 

Postup pro zájemce:

-    Strávník vyplní přihlášku ke stravování, která je k vyzvednutí v kanceláři (A 30) u vedoucí stravování Ivety Heischmannové.
Vratná záloha na čip v hodnotě 121,-Kč, slouží k vyzvedávání obědů a zároveň umožňuje vstup přes bezpečnostní dveře. Pořídit se dá hotovostní platbou v kanceláři jídelny u vedoucí stravování. 
-    Platba obědů probíhá nejpozději do 25 dne předchozího měsíce na celý měsíc dopředu, převodem na účet 115-8088760237/0100, nebo hotově v kanceláři u vedoucí stravování. Po případném ukončení stravování bude, nepoškozený vrácený čip proplacen pokud vznikne přeplatek na stravném taktéž, bude vrácen na účet nebo vyplacen hotově.
-    Cena oběda je stanovena na 130,-Kč.
-    Přihlašování a odhlašování obědů je možné přes aplikaci www strava.cz, kde je k nahlédnutí připravený jídelníček, nebo na tel. čísle 730 155 909 mezi 7:00 h. –  8:00 h.
-    Přístupová hesla na internetovou aplikaci a VS pro uskutečnění platby získáte v kanceláři u vedoucí stravování.
-    2x týdně má strávník možnost výběru ze dvou jídel,  oběd č. 1 je možný přihlásit a odhlásit do 14 h. předchozího dne, oběd č. 2 do 14h. dva dny předem přes stravu cz nebo telefonicky u vedoucí stravování.
-    Strava bude vydávaná od 11: 00 – 11: 30 u výdejního okénka v jídelně přímo naproti vchodovým dveřím do čistého, hygienicky nezávadného, vlastního jídlonosiče, který je určen pro přenos potravin.
-    Jídelna ručí za kvalitu a nezávadnost stravy pouze do doby vydání jídla. Mimo školní jídelnu nenese za jídlo žádnou odpovědnost.
-    Obědy se připravují pouze ve dnech školní výuky 
-    Změna jídla je vyhrazena.

Iveta Heischmannová, vedoucí školního stravování

V Chomutově 04.03.2024