"škola nás baví"

« zpět

Třídní schůzky – 1/4  šr  2022/2023

Třídní schůzky – 1/4 šr 2022/2023

24.10.2022

 

Třídní schůzky – 1/4  šr  2022/2023 - 10. 11. 2022

V době konání třídních schůzek budou na pracovišti přítomni všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů.

přípravná třída: od 12.00 hod (dle domluvy s třídní učitelkou)
první stupeň 1.- 5. ročník.: od 16.00 hod
druhý stupeň 6.- 9. ročník: od 16.30 hod

Program třídních schůzek:
•upřesnění plánu práce školního roku 2022/2023
•hodnocení docházky, prospěchu a kázně
•upřesnění plánu práce třídního učitele a jeho informace rodičům
•výlety, ŠvP, akce atd.
•různé

Třídní schůzky jsou organizovány výhradně jako setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy. Třídní schůzky probíhají v URČENÝCH učebnách třídních učitelů 1. a 2. stupně a v odborných učebnách pedagogů.

V průběhu třídních schůzek není zajištěn dozor nad žáky ani dětmi v prostorách školy.

Žádám zákonné zástupce žáků, aby respektovali organizaci třídních schůzek a nevodili děti s sebou do školy.

Ve škole probíhá rekonstrukce učeben, dodržujte organizační pokyny zaměstnanců školy.

Třídní učitelé zajistí předání informace o konání třídních schůzek, prokazatelným způsobem, zákonným zástupcům žáků.
Informace o konání třídních schůzek bude zveřejněna na webu školy a v bakaláři.

 

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy