"škola nás baví"

« zpět

Třídní schůzky – 3/4 šr 2023/2024

Třídní schůzky – 3/4 šr 2023/2024

12.04.2024

Vážení rodiče, milí žáci

Dle plánu práce pro školní rok 2023/2024 stanovuji termín třídních schůzek na 25. 04. 2024.

V době konání třídních schůzek budou na pracovišti přítomni všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů.

 • přípravná třída:                                        od 12.00 hod (dle domluvy)
 • první stupeň 1.- 5. ročník:                     od 16.00 hod
 • druhý stupeň 6.- 9. ročník:                   od 16.30 hod

 

Program třídních schůzek:

 • upřesnění plánu práce před koncem školního roku 2023/2024
 • hodnocení docházky, prospěchu a kázně
 • volby do školské rady
 • informace vedení školy
 • upřesnění plánu práce třídního učitele a jeho informace rodičům
 • výlety, ŠvP, akce atd.
 • různé

 

Třídní schůzky jsou organizovány výhradně jako setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy. Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách třídních učitelů 1. a 2. stupně a v odborných učebnách pedagogů.

V průběhu třídních schůzek není zajištěn dozor nad žáky ani dětmi v prostorách školy.

Žádám zákonné zástupce žáků, aby respektovali organizaci třídních schůzek a nevodili děti s sebou do školy.

Třídní učitelé zajistí předání informace o konání třídních schůzek, prokazatelným způsobem zákonným zástupcům žáků.

Informace o konání třídních schůzek bude zveřejněna na webu školy a v bakaláři.

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy