"škola nás baví"

« zpět

Třídní schůzky za 1/4 ŠR 2020/21 - přes Komens

Třídní schůzky za 1/4 ŠR 2020/21 - přes Komens

10.11.2020

Dle plánu práce pro školní rok 2020/2021 stanovuji termín offline třídních schůzek na 19. 11. 2020.

Po ukončení pedagogické rady předají třídní učitelé přes Komens informace zákonným zástupcům žáka.

Netřídní učitelé předají informace (pokud je to potřeba) také přes Komens s kopií pro třídního učitele.

 

Program třídních schůzek:

  • upřesnění plánu práce školního roku 2020/2021
  • hodnocení docházky, prospěchu a kázně
  • upřesnění plánu práce třídního učitele a jeho informace rodičům
  • různé

Třídní schůzky jsou organizovány výhradně offline bez přítomnosti pedagogických pracovníků, zákonných zástupců a žáků v prostorách školy.

Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy