"škola nás baví"

« zpět

Třídní schůzky - zahajovací

Třídní schůzky - zahajovací

01.09.2021

Vážení rodiče, milí žáci

Dle plánu práce pro školní rok 2021/2022 stanovuji termín třídních schůzek na 07.09. 2021.
V době konání třídních schůzek budou na pracovišti přítomni všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů.
    přípravné třídy:                dle třídních učitelů
    první stupeň - 1. ročník            od 15.30 hod a 16:00– dle pozvánky
    první stupeň 2. - 5. ročník.:        od 16.00 hod a 16:30– dle pozvánky
    druhý stupeň 6. - 9. ročník:        od 16.30 hod a 17:00 – dle pozvánky

Program třídních schůzek:
•    seznámení se školním řádem
•    představení asistentů pedagoga
•    plán práce školního roku 2021/2022
•    informace a plán práce třídního učitele
•    výlety, exkurze, akce atd.
•    funkce a přihlášky do školní družiny a klubu
•    obědy pro žáky školy a nákup chipu pro vstup do budovy školy
•    režim vstupu do budovy školy a omezení pohybu žáků i návštěvníků školy
•    používání ochranných prostředků a dezinfekce
•    provoz školního sportoviště
•    kroužky a doučování
•    různéDodržujte stanovený čas začátku třídní schůzky.
Při vstupu do školy si prosím nasaďte a neodkládejte respirátor.
Třídní schůzky jsou organizovány výhradně jako setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy.
Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách třídních učitelů 1. a 2. stupně a v odborných učebnách pedagogů.
V průběhu třídních schůzek není zajištěn dozor nad dětmi v prostorách školy.
Žádám zákonné zástupce žáků, aby respektovali organizaci třídních schůzek a nevodili děti s sebou do školy.


V Chomutově, dne 31. 08. 2021                Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy