"škola nás baví"

« zpět

Úprava režimu vyučování – 17.4. a 18.4.2024  - zápis dětí

Úprava režimu vyučování – 17.4. a 18.4.2024 - zápis dětí

12.04.2024

Vážení rodiče, milí žáci

Z důvodu přípravy školy na přijímání dětí do 1. ročníku školního roku 2024/2025 upravuji režim vyučování.

Termín zápisu:    17.4. a 18.4.2024 (středa a čtvrtek), od 14:00 do 17:00

  • Třídy prvního stupně ukončí výuku podle rozvrhu hodin v 11:40.
  • Třídy druhého stupně ukončí výuku podle rozvrhu hodin 12:35.
  • Odpolední vyučování a kroužky organizované pedagogy 1. a 2. stupně školy odpadají.

Další pokyny a informace.

  • Organizováním a přípravou zápisu je pověřena Mgr. Eva Koprušťáková.
  • Třídní učitelé zajistí předání informace o úpravě režimu vyučování prokazatelným způsobem zákonným zástupcům žáků.
  • Úpravu je nutné nahlásit v ŠJ a ŠD.
  • Výdej obědů je zajištěn od 11:40 do 14:15.
  • Vyučující poslední vyučovací hodiny dohlédne na vyklizení šaten a doprovodí žáky (strávníky) do školní jídelny, kde pomůže pravidelnému dozoru s udržováním kázně a pořádku.
  • Informace o úpravě režimu vyučování bude zveřejněna na webu školy a v bakaláři.

 

Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Chomutova č. 5/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Chomutov, stanovuje ředitel Základní školy Chomutov, Písečná 5144, 43004 Chomutov kritéria přijetí dětí do 1. ročníku k základnímu vzdělávání.

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy