"škola nás baví"

« zpět

Úprava režimu vyučování  31.01.2022 – vydání vysvědčení a prázdniny

Úprava režimu vyučování 31.01.2022 – vydání vysvědčení a prázdniny

30.01.2022

Úprava režimu vyučování v den vydání vysvědčení za první pololetí školního roku 2021/2022

  • Třídy prvního stupně ukončí výuku podle rozvrhu hodin třetí vyučovací hodinu.
  • Třídy druhého stupně ukončí výuku podle rozvrhu hodin čtvrtou vyučovací hodinu.
  • V průběhu následující vyučovací hodiny vydají třídní učitelé žákům výpisy z vysvědčení.
  • Třídní učitelé odvedou svoji třídu do šatny až o přestávce (1.st – 11:40, 2.st – 12:35). 
  • Odpolední vyučování a kroužky organizované pedagogy školy odpadají.
  • Výdej obědů je zajištěn od 11:40 do 14:15.
     

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. 1. 2022.

V době prázdnin bude přerušen provoz školní jídelny, školní družiny a školního klubu. Vstup do budovy školy a školní jídelny bude kvůli ionizaci a desinfekci omezen.Jarní prázdniny jsou v termínu 21. 2. - 27. 2. 2022.  

V době prázdnin bude přerušen provoz školní jídelny, školní družiny a školního klubu.Vstup do budovy školy a školní jídelny bude kvůli ionizaci a desinfekci omezen.

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy