"škola nás baví"

« zpět

Úprava režimu vyučování v době konání voleb prezidenta republiky 2023

03.01.2023

Úprava režimu vyučování

13.01.2022 (pátek)

  • Vyučování končí ve všech třídách prvního i druhého stupně školy po čtvrté vyučovací hodině (11:40 hod).
  • Vyučující poslední vyučovací hodiny zajistí, aby žáci při odchodu úplně vyklidili šatny.
  • Vyučující poslední vyučovací hodiny doprovodí žáky (kteří mají oběd v ŠJ), do školní jídelny a pomůže pravidelnému dozoru ŠJ.
  • Třídní učitelé zajistí v dostatečném předstihu předání informace o úpravě režimu zástupcům žáků (nejpozději do 12. 01. 2023).
  • Vybraní žáci z druhého stupně pomohou čtvrtou vyučovací hodinu s přenesením židlí, lavic a pomůcek z učeben D25, D23, D22. (zodpovídá a organizuje Josef Jansík, Vlasta Melichová a správci učeben)

 

14.01.2023 (sobota)

  • Škola je mimo provoz.

 

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy