"škola nás baví"

« zpět

Úprava režimu vyučování – vydání vysvědčení dne 31. 01. 2024

Úprava režimu vyučování – vydání vysvědčení dne 31. 01. 2024

08.01.2024

Úprava režimu vyučování – vydání vysvědčení dne 31. 01. 2024 a jednodenní pololetní prázdniny

 

Z důvodu vydání vysvědčení za první pololetí školního roku 2023/2024 upravuji režim vyučování.

  • Třídy prvního stupně ukončí výuku podle rozvrhu hodin třetí vyučovací hodinu.
  • Třídy druhého stupně ukončí výuku podle rozvrhu hodin čtvrtou vyučovací hodinu.
  • V průběhu následující vyučovací hodiny vydají třídní učitelé žákům výpisy z vysvědčení.
  • Třídní učitelé odvedou svoji třídu do šatny až o přestávce (1. st – 11:40, 2.st – 12:35). 
  • Odpolední vyučování a kroužky organizované pedagogy školy odpadají.
  • Třídní učitelé zajistí předání informace o úpravě režimu vyučování prokazatelným způsobem zákonným zástupcům žáků.
  • Informace o úpravě režimu vyučování bude zveřejněna na webu školy a v bakaláři.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. 2. 2024.

  • V době prázdnin bude přerušen provoz školní jídelny, školní družiny a školního klubu.

 

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy