"škola nás baví"

« zpět

Volný den pro žáky školy - 27.09.2021

Volný den pro žáky školy - 27.09.2021

19.09.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

po vyhodnocení nastalé situace, upravuji organizaci školního roku 2021/2022.

S využitím § 24, odst.2, zák. č. 561/2004 Sb. – školský zákon, stanovuji na den 27.09.2021 volný den pro žáky školy.

Odůvodnění: vážné provozní a organizační důvody – opakovaná plošná dezinfekce a ionizace všech vnitřních prostor školy, školní jídelny, družiny a klubu

V uvedený den nebude organizována výuka a vydávání obědů, škola přerušuje činnost ve všech svých součástech.

Školní družina a školní klub jsou mimo provoz.

Stanovené volno je volnem pro žáky školy. Na pracovníky školy se vztahují ustanovení zákoníku práce a vnitřních předpisů organizace.

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy