"škola nás baví"

« zpět

Workshop participativní rozpočet města Chomutova
._IMG_1185.jpg._IMG_1188-1.jpg

Workshop participativní rozpočet města Chomutova

03.10.2022

Dne 3. 10. 2022 se uskutečnil workshop s Agorou - participativní rozpočet města Chomutova. Žáci 7. až 9. tříd si společně s neziskovou organizací Agora a zástupci města Chomutova vyzkoušeli projekt Studenti tvoří město.

Čtyřhodinový program o participativním rozpočtu pro mládež byl tvořen dvěma částmi. První polovina programu byla zaměřená na témata jako jsou demokracie a participativní demokracie, dělba moci ve státě a co znamená pro občanskou participaci, a proč je důležité tyto pojmy znát. Ve druhé polovině byli zástupci žáků z 7. a 9. tříd seznámeni s participativním rozpočtem v našem městě a věnovali se sestavení a prezentaci konkrétního návrhu. Ve skupinových diskusích žáci prokázali, že mají zájem o vzhled města a všímají si dění ve městě.

Děkujeme také za účast náměstka primátora pana Mgr. Milana Märce a paní Ing. Terezu Rödlingovou, která má na starosti rozvoj a investice, za jejich mnohá vyjádření k návrhům žáků naší školy.

Těšíme se na další akce

Žákovský parlament