"škola nás baví"

« zpět

Zahájení školního roku 2020 / 2021

Zahájení školního roku 2020 / 2021

29.08.2020

Organizační pokyny k výuce v úvodu školního roku 2020/2021

Vzhledem k doporučení KHS bude provoz školy a všech jejích součástí upraven s následujícím omezením:

  • Zákaz vstupu všem osobám, které mají projevy respiračního onemocnění.

  • Při vstupu do školy musí návštěvníci použít roušku.

  • Pohyb žáků po chodbách školy je omezen pouze na přesun mezi učebnami dle platného rozvrhu a použití toalet.

  • Žák s příznaky respiračního onemocnění bude převeden do místnosti vyhrazené pro izolaci. Zákonný zástupce bude telefonicky vyzván k vyzvednutí žáka ze školy.

Úterý 1. 9. 2020 – první školní den

7: 40 – 7:55 – vstup žáků 2. - 9. ročníků do budovy školy

8:05 - Slavnostní zahájení školního roku před budovou školy pro žáky 1. ročníku a přípravných tříd

Žáci 1.ročníku a děti přípravných tříd půjdou do školy v doprovodu maximálně 2 osob. DOPROVOD MUSÍ MÍT ROUŠKU. 

Ostatnímu případnému doprovodu nebude vstup do objektu školy umožněn.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku proběhnou v kmenových třídách. tedy 1.A a 1.B. 

Třídní schůzky pro rodiče žáků přípravných tříd proběhnou v kmenových třídách v pavilonu A.

Žáci se v tento den nemusí přezouvat.

Vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku končí v 9:40, konec výuky v přípravné třídě a 1. ročníku určí třídní učitel/ka

ŠD mohou využít pouze přihlášení žáci od 6:00 – 8:00 a od 9:45 do 17:00

Možnost přihlášení obědů ve ŠJ u paní vedoucí Heischmannové – pavilon A

Obědy se v tento den vydávají od 11:00

Středa 2. 9. 2020

Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída -  končí v 09:40

Vyučování pro žáky 2. - 5. ročníku končí v 11:40

Vyučování pro žáky 6. - 9. ročníku končí v 12:35

Provoz ŠD v běžném režimu

Provoz ŠJ v běžném režimu

Čtvrtek 3. 9. 2020

Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída - končí v 09:40

Vyučování pro žáky 2. - 5. ročníku končí v 11:40

Vyučování pro žáky 6. - 9. ročníku končí v 12:35

Provoz ŠD v běžném režimu

Provoz ŠJ v běžném režimu

 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. – 9. ročníku – viz pozvánka, dodržujte stanovený čas začátku třídní schůzky. VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY POUZE S ROUŠKOU.

16:00 – 1.stupeň – 1.skupina                        16:30 – 1.stupeň – 2.skupina

16:30 – 2.stupeň – 1.skupina                        17:00 – 2.stupeň – 2.skupina

Pátek 4. 9. 2020

Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída -  končí v 10:40

Vyučování pro žáky 2. - 5. ročníku – dle rozvrhu

Vyučování pro žáky 6. - 9. ročníku  – dle rozvrhu

Provoz ŠD v běžném režimu

Provoz ŠJ v běžném režimu

 

Od pondělí 07. 09. 2020 probíhá výuka ve všech třídách školy dle platného rozvrhu.

 

V Chomutově dne 28.08.2020                                                                     Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy