"škola nás baví"

« zpět

Zahajovací třídní schůzky

Zahajovací třídní schůzky

29.08.2020

Dle plánu práce pro školní rok 2020/2021 stanovuji termín třídních schůzek na 03.09. 2020.

V době konání třídních schůzek budou na pracovišti přítomni všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů.

 • přípravné třídy a 1. ročník:                    dle třídních učitelů
 • první stupeň 2. - 5. ročník.:                   od 16.00 hod a 16:30– dle pozvánky
 • druhý stupeň 6. - 9. ročník:                  od 16.30 hod a 17:00 – dle pozvánky

Dodržujte stanovený čas začátku třídní schůzky.

Při vstupu do školy si prosím nasaďte a neodkládejte roušku.

Program třídních schůzek:

 • seznámení se školním řádem
 • představení asistentů pedagoga
 • plán práce školního roku 2020/2021
 • informace a plán práce třídního učitele
 • výlety, exkurze, akce atd.
 • funkce a přihlášky do školní družiny a klubu
 • obědy pro žáky školy a nákup chipu pro vstup do budovy školy
 • režim vstupu do budovy školy a omezení pohybu žáků i návštěvníků školy
 • používání ochranných prostředků a dezinfekce
 • provoz školního sportoviště
 • volby do Školské rady za zákonné zástupce žáků
 • různé

Třídní schůzky jsou organizovány výhradně jako setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy. Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách třídních učitelů 1. a 2. stupně a v odborných učebnách pedagogů.

V průběhu třídních schůzek není zajištěn dozor nad dětmi v prostorách školy.

Žádám zákonné zástupce žáků, aby respektovali organizaci třídních schůzek a nevodili děti s sebou do školy.

Při vstupu do školy si prosím nasaďte a neodkládejte roušku.


Třídní učitelé zajistí předání informace o konání třídních schůzek, prokazatelným způsobem, zákonným zástupcům žáků.

Informace o konání třídních schůzek bude zveřejněna na webu školy a v bakaláři.

 

 

V Chomutově, dne 28. 08. 2020                                              Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy