"škola nás baví"

« zpět

Zápis do 1. tříd 2022/2023

Zápis do 1. tříd 2022/2023

18.03.2022

Vážení rodiče,

pro nadcházející školní rok 2022/2023 byl Magistrátem města Chomutov stanoven datum zápisu do prvních tříd za přítomnosti dítěte a rodiče 

6. dubna + 7. dubna 2022 vždy 14:00-17:00

Zapisují se děti, kterým do 31. 8. 2021 bude 6 let. K zápisu se také můžete objednat na určitý čas na telefonním čísle 731 495 328, nebo e-mailem na adresu e.koprustakova@zspisecna.cz

 

S sebou nezapomeňte přinést:

 • rodný list dítěte
 • Váš občanský průkaz. Cizinci musí navíc doložit povolení k pobytu.
 • rozhodnutí o svěření do péče
 • pokud je Vám dítě svěřeno do péče soudně.

 

U zápisu podepíšete:

 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • zápisní list

 

Dokumenty v PDF

 

 

Odklad školní docházky:

Budete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba splnit ve škole 3 podmínky:

 1. Podat žádost o odložení školní docházky (nejlépe hned u zápisu.)
 2. Odevzdat doporučení pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálního centra k odkladu školní docházky. Již při PRVNÍM vyšetření v PPP můžete požádat i o doporučení do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, abyste nemuseli do poradny znovu.
 3. Odevzdat doporučení lékaře, nebo klinického psychologa.

Tyto 3 podmínky je třeba splnit nejpozději do 31. května 2022.

 

Přípravná třída není pouze pro děti s odkladem školní docházky. O vřazení mohou požádat ŘEDITELE ŠKOLY i rodiče dětí od 5 let, také však potřebují doporučení ke vřazení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení lékaře. Žádost si můžete podat v kanceláři školy.

Pro přijetí dítěte do přípravné třídy je třeba:

 • podat žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy
 • vyřídit a doručit škole doporučení PPP
 • dodat doporučení dětského lékaře

 

Školní zralost zjišťuje na žádost rodičů pedagogicko-psychologická poradna. Dítě můžete nechat vyšetřit již před zápisem.

V Chomutově se objednáte do PPP na telefonním čísle 474 699 200.