"škola nás baví"

« zpět

Změna organizace výuky od 01.03.2021

27.02.2021

Vážení rodiče, mílí žáci

Od pondělí 01.03.2021 se ve škole opět mění organizace výuky.

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.

  • Ve škole je zakázána osobní přítomnost dětí zařazených do přípravné třídy. Pro tyto děti platí povinná distanční výuka.
  • Ve škole je zakázána osobní přítomnost žáků celého 1. i 2.stupně ZŠ (1.-9. ročník). Pro tyto žáky platí povinná distanční výuka.
  • Pro žáky druhého stupně platí od pondělí aktualizovaný rozvrh online výuky.

  • Je zakázán provoz školní družiny a školního klubu.


  • Ve školní jídelně jsou všechny obědy na toto období odhlášeny (včetně pondělí 01.03.2021). Pokud projevíte zájem o odebírání obědu ve školní jídelně do jídlonosičů, přihlaste si oběd do neděle 28.02.2021 do 17:00 v aplikaci strava.cz. Pondělí obědy budou vydány  od 11:30 do 13:30. V pondělí bude vyhodnocen zájem o využívání služeb školní jídelny. Vedoucí školního stravování vás bude telefonicky informovat o dalším postupu.


Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 ( v Chomutově je touto školou - ZŠ Chomutov, Školní).


Informace pro rodiče o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


 

Sledujte prosím pravidelně web školy a informace v Komensu. Situace se mění opravdu každý den.

Pevné zdraví a nervy.

Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy