"škola nás baví"

Družina

Provoz družiny

 1. Ranní školní družina je od 6:00 – 7:40 hodin.
 2. Činnost školní družiny začíná po skončení poslední vyučovací hodiny dané třídy, tj. v rozmezí od 11:40 nebo od 12:35 hodin.
 3. Vyzvedávání žáků ze školní družiny: 
  11:40 – 12:00, 12:40 – 13:00, 13:40 – 14:00 hod.
 4. Žádáme Vás o respektování určených časů, mimo daný čas žáky nevydáváme – děkujeme za pochopení. (popř. po dohodě s vychovatelkou školní družiny či písemné žádosti zákonných zástupců žáka). Nepouštíme žáky po telefonické domluvě.
 5. Vycházky a sportovní činnosti ve školní družině vždy od 14:00 – 15:00 hodin. V této době žáky nevydáváme.
 6. Konečná školní družina je od 15:00 – 17:00 hodin – všichni žáci školní družiny jsou spojeni v jedno oddělení.
 7. Kroužky školní družiny nebo školního klubu jsou podle vedoucího daného kroužku.

Kontakt do školní družiny:

Vedoucí školní družiny: Adriana Navrátilová
tel: +420 732 242 993
email: a.navratilova@zspisecna.cz
webové stránky školy: Bakaláři - Komens

Vychovatelky školní družiny

1. oddělení - Pavla Janoštíková
2. oddělení - Navrátilová Adriana
3. oddělení - Jíchová Liana
4. oddělení - Denisa Králíčková

Kroužky školní družiny

1.

Kroužek pěveckého sboru

2.-4.r

Po 15:00-16:00

Liana Jíchová

Berušky

2.

Kroužek pěveckého sboru

1.tř.

St 15:00-16:00

Liana Jíchová

 

3.

Hra na nástroj (flétna)

2.-5.r

Po 16:00-17:00

Liana Jíchová

 

4.

Výtvarný kroužek

1.tř

Po 15:00 – 16:00

Adriana Navrátilová

 

5.

Výtvarný kroužek

2-4..tř

Út 15:00 – 16:00

Adriana Navrátilová

 

 

  Ukázky z fotogalerie

  Den pokrývek hlavy ve školní družině a přípravných třídách

  Den pokrývek hlavy ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 16. 1. 2023 se v naší školní družině a přípravných třídách uskutečnil ...

  VANOČNÍ KONCERT dětských pěveckých sborů 21. 12. 2022

  VANOČNÍ KONCERT dětských pěveckých sborů 21. 12. 2022

  Dne 21. prosince 2022 proběhl VÁNOČNÍ KONCERT dětských pěveckých sborů v ...

  Vánoční turné sborů pokračuje: Berušky a Hlásek ve Vánočním domě v Karlových Varech 18. 12. 2022

  Vánoční turné sborů pokračuje: Berušky a Hlásek ve Vánočním domě v Karlových Varech 18. 12. 2022

  Berušky II a Hlásek si zazpívali v neděli 18. prosince 2022 na nádvoří Vánočního ...

  Vánoční turnaj - Člověče, nezlob se ve školní družině

  Vánoční turnaj - Člověče, nezlob se ve školní družině

  Dne 15.12.2022 se v naší školní družině uskutečnil finálový turnaj ve známé ...

  Výlet školní družiny do Dětského světa v Kadani

  Výlet školní družiny do Dětského světa v Kadani

  Dne 11. 12. 2022 se naše školní družina vydala na výlet do Dětského světa ...

  Berušky a Hlásek vás srdečně zvou na VÁNOČNÍ KONCERT

  Berušky a Hlásek vás srdečně zvou na VÁNOČNÍ KONCERT

  Přijďte se naladit na vánoční atmosféru a zazpívat si s námi koledy .

  Berušky a Hlásek v Marienbergu 7. 12. 2022

  Berušky a Hlásek v Marienbergu 7. 12. 2022

  Dne 7. prosince 2022 vystoupily pěvecké sbory Berušky II a Hlásek na Vánočních ...

  Mikulášská ve školní družině

  Mikulášská ve školní družině

  Dne 5.12.2022 naší školní družinu navštívil Mikuláš, čert a anděl. Všichni ...

  Den Laskavec ve školní družině a přípravných třídách

  Den Laskavec ve školní družině a přípravných třídách

  V naší školní družině a přípravných třidách jsme od 4. října do 11.

   

  Další fotogalerie družiny

  Školní družina je:

  • důležitý výchovný partner rodiny a školy
  • plní vzdělávací cíle
  • rozvíjí specifické nadání dětí
  • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
  • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
  • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy


  Za chod školní družiny odpovídá vedoucí vychovatel školní družiny a klubu, dbá na dodržování vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vypracuje režim ŠD jako součást školního řádu, organizační řád školní družiny, plán a náplň práce ŠD. Koordinuje práci vychovatelů.  Dbá o hospodárné využití kapacity ŠD a pracovní náplně vychovatelů. Termín pro vypracování potřebných písemností, do 13.09.2021.

  Program usiluje o vytváření zdravé osobnosti. Cíl školní družiny: připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji.

   

   Školní družina zajišťuje:

   • zájmové využití
   • rozvíjení tvořivosti
   • posilování sebevědomí
   • regeneraci sil po vyučování
   • prostor pro komunikaci
   • vytvářet a prohlubovat spolupráci s rodiči (možnost zapojení do činností ŠD)

    

   Podmínky pro činnost:

   • inspirující, nestresující prostředí
   • účelně vybavené prostory s možností kreativního uzpůsobení
   • vhodné okolí školy (lesopark, městský park)
   • možnost využívání prostor školy:
    • tělocvična (velká, malá)
    • počítačová učebna
    • keramika
    • knihovna
    • hudebna
    • hřiště

   Informace školní družiny

   1. Úhrada úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině – tj. platba za školní družinu se platí vždy na pololetí daného školního roku.
   2. Platba je možná pouze bankovním převodem - Číslo účtu: 18738441 / 0100
   3. Popř. platba složenkou typu A /možno vyzvednout u vedoucí školní družiny /.
   4. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce 22. října daného školního roku – částka činí 250 Kč, popřípadě po domluvě s vedoucí vychovatelkou.
   5. Platbu za 2. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce 22. února daného školního roku – částka činí 250 Kč, popřípadě po domluvě s vedoucí vychovatelkou.
   6. Platbu nelze platit v hotovosti – děkujeme za pochopení.
   7. Po uhrazení platby za školní družinu na dané pololetí školního roku – tj. za úhradu úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině má žák zároveň zaplacené všechny kroužky na naší škole.

   ŽÁKY VYDÁVÁME VŽDY POUZE V TĚCHTO ČASECH:

   • 11:40 – 12:00 HODIN
   • 12:40 – 13:00 HODIN
   • 13:40 – 14:00 HODIN
   • 14:00 – 15:00 HODIN ŽÁKY NEVYDÁVÁME / VYCHÁZKY, SPORTOVNÍ ČINNOSTI /
   • 15:00 – 17:00 HODIN / KDYKOLIV – KONEČNÁ/

   Popřípadě po domluvě s paní vychovatelkou. Prosíme, řekněte jméno, příjmení a třídu žáka asistentům a ti Vám je přivedou. Žáci se převléknou sami v šatnách školní družiny. Žádáme Vás, abyste nevstupovali za skleněné dveře z důvodu bezpečnosti všech žáků a zaměstnanců školní družiny. Prosíme, respektujte nošení respirátorů v budově školní družiny, dodržujte 2 m rozestupy a používejte dezinfekci rukou. Děkujeme za pochopení. Vychovatelky školní družiny.

   INFORMACE K VYDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

   žák musí mít řádně vyplněný zápisní lístek -  ten musí obsahovat:

   1. Jméno, příjmení žáka a zákonných zástupců.
   2. Třídu, kterou žák v daném školním roce navštěvuje.
   3. Zdravotní pojišťovnu žáka.
   4. Adresu žáka a zákonných zástupců.
   5. Platná telefonní čísla všech zákonných zástupců a dalších, kteří budou žáka ze školní družiny vyzvedávat.
   6. Informace o aktuálním zdravotním stavu žáka / různé druhy alergií, COVID – 19, aj./.
   7. Z druhé strany zápisního lístku vypsané odchody ze školní družiny – tj. odchod sám či v doprovodu – prosíme, vypište všechny, kteří mohou Vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat.

    

   • Pokud si pro žáka přijde někdo, kdo nebude zapsán v zápisním lístku, v tomto případě mu žáka nevydáme.
   • Žádáme Vás o dodržování časů pro vyzvedávání žáků ze školní družiny – školní družina ukončuje provoz v 17:00 hodin.
   • V případě, že si své dítě nevyzvednete včas, budeme postupovat dle našeho školního řádu. Tj. po 17:00 hodině voláme Policii ČR a OSPOD Chomutov.
   • V době vycházek či sportovních činností si mohou žáci nechat podepsané věci v sáčku v šatně ve školní družině.
   • Do školní družiny, prosíme, neposílejte Vaše děti, pokud budou mít: teplotu, kašel, rýmu či jiné závažné zdravotní problémy /např. COVID – 19, atd./.
   • Pokud má Vaše dítě chronický nebo alergický kašel, prosíme o dodání potvrzení od lékaře.

   INFORMACE K PLATBĚ OBĚDŮ A ČIPŮ:

   • Přihlášku do školní jídelny lze vyzvednout, vyplnit a odevzdat u vedoucí školní jídelny p. Heischmannové od 7:00 – 8:00 hodin, v budově školní jídelny a školní družiny.
   • Platba je možná pouze bankovním převodem na účet školní jídelny.
   • Číslo účtu: 115 – 8088760237 / 0100
   • Platí se zálohově, trvalým převodem, nejpozději do 25. dne v měsíci.
   • Částka činí: 550 kč na měsíc za obědy. Do textu pro příjemce napište:
    ŠJ – jméno a příjmení žáka, třídu.
   • Dále potřebujete: čip – 115 kč. Ten bude zároveň sloužit k přihlašování a odhlašování žáka ze školy.

    

   • V případě nemoci žáka obědy odhlašují pouze zákonní zástupci, jinak Vám obědy propadnou bez náhrady, obědy se musí každý měsíc navolit v aplikaci – www.strava.cz.
   • Pro pobyt ve školní družině je nutné mít zaplacené obědy na daný měsíc. Pokud žák nebude mít zaplacené obědy, může to být důvodem k telefonické domluvě o odchodu žáka ze školní družiny.
   • Email: i.heischmannov@zspisecna.cz
   • Telefonní číslo: +420 730 155 909
   • Webové stránky: www.strava.cz


   1. Obecná ustanovení:

   1.1 Školní družina umožňuje všem účastníkům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení se do zájmových činností, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje účastníkům pobyt ve škole před vyučováním, mezi ním i po něm, pod odborným pedagogickým dozorem. Součástí školní družiny jsou čtyři oddělení, studovna, třída pěveckého sboru, aj. Do školní družiny jsou přijímáni přednostně účastníci I. stupně, dále děti z přípravných tříd.

   1.2 Vyučující, který učil poslední vyučovací hodinu v dané třídě, předá přihlášené žáky, účastníky do školní družiny kmenové vychovatelce dané třídy, popřípadě zastupujícímu pedagogovi u šaten I. stupně v prostorách školy.

   2. Organizace činností:

   2.1 Ráno jsou účastníci přijímáni do ranní školní družiny od 6:007:30 hodin, popř. po domluvě s p. vychovatelkou. Odpolední činnost ve školní družině začíná po skončení vyučování a trvá do 17:00 hodin. Během celého dne se mohou všichni účastníci ve školní družině kdykoliv dle svých potřeb najíst a napít – pitný režim je zajištěn formou teriny na chodbě školní družiny. Pokud účastník navštěvuje ranní školní družinu a je zároveň i na konečné, bylo by vhodné mít dostatečně velkou svačinu.

    

   2.2 Vzhledem k  odpolední výchovné činnosti ve školní družině určujeme čas k vyzvedávání účastníků takto: 11:40 - 12:00, 12:40 - 13:00 , 13:40 - 14:00 , 15:00 - 17:00 hod., popř. po domluvě s vychovatelkou ŠD.

    

   2.3 Příprava na vyučování je účastníkům umožněna, probíhá však převážně formou didaktických her.

    

   2.4 Zákonní zástupci zakoupí každému účastníkovi čip / cena je 121,-kč/. Ten bude sloužit při příchodu a odchodu ze školy, otevírání dveří a při výdeji obědů. Po skončení školní docházky účastníka je částka za čip vrácena zákonnému zástupci. Pokud účastník zapomene čip doma, musí požádat vedoucí školní jídelny o ověření, zda má oběd zaplacený a poté může dostat oběd. Odhlašování a přihlašování obědů je možné přes aplikaci – www.strava.cz a nebo dle informací na webových stránkách školy, kde najdete všechny informace týkající se stravování.

    

   2.5 K obědu přichází účastníci společně pod vedením vychovatelky, při obědě dbají všech pravidel společenského chování a bezpečnosti.

   2.6 Onemocní-li účastník, zákonní zástupci telefonicky odhlásí účastníka ze stravování u vedoucí školní jídelny. Pokud není oběd včas odhlášen, obědy propadají bez náhrady – informace na webových stránkách školy.

   2.7 Do prostoru školní družiny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, zákonným zástupcům ani cizím osobám z důvodu bezpečnosti účastníků.

   3. Přihlašování a odhlašování, povinnosti a práva zákonných zástupců:

    

   3.1 Zákonní zástupci přihlásí účastníka do školní družiny řádně vyplněnou přihláškou – tj. zápisním lístkem, který obsahuje – jméno, příjmení účastníka a jejich zákonných zástupců, třídu, platná, dostupná telefonní čísla, adresa trvalého pobytu, název pojišťovny, odchody ze školní družiny, zdravotní stav účastníka. Vždy včas a řádně uhradí všechny poplatky spojené s účastí ve školní družině - úhrada úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině.

   3.2 Pokud zákonní zástupci potřebují uvolnit účastníka jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutné požádat písemně o uvolnění na daný den - datum , jméno a příjmení účastníka, třída, čas, v doprovodu či sám, důvod dřívějšího odchodu a podpis zákonného zástupce.

   3.3 Nelze pouštět účastníka po telefonu ani  SMS  zprávy.

   3.4 Úhrada úplaty za zájmové vzdělávání je splatná vždy do 22. října za I. pololetí a do 22. února za II. pololetí v daném školním roce. Částka činí 250 Kč / pololetí.

   Platba pouze přes účet školy: 18738441/0100 , popř. platba složenkou typu A – možno vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny, popř. po domluvě. Zároveň je možné zažádat o úlevu platby z důvodu finanční nouze – tuto žádost posoudí ředitel školy, formulář si můžete vyzvednout u vedoucí školní družiny.

   3.5 Zákonný zástupce účastníka je povinen uhradit – Úhrada úplaty zájmové vzdělávání ve školní družině ve výši 250 Kč za dané pololetí, což činí 50 Kč měsíčně. Platba je možná pouze jednorázově v celé výši 250 Kč. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než pěti pracovních dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží k omezení či přerušení jeho vzdělávání ve školní družině a to jednorázově ve výši 10 Kč za každý zakončený týden v daném školním měsíci. Úplata se nesnižuje, pokud školní družina umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce a v době všech prázdnin daných státem. Pokud je účastníkovi nařízená karanténa a školní družina není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

   3.6 Nezaplacení úhrady úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině může být považováno za odhlášení účastníka z pravidelné docházky - rozhodne ředitel školy.

   3.7 Výjimky určuje ředitel školy / žádost o prominutí platby – formulář ve školní družině/.

   3.8 Odhlášení účastníka ze školní družiny bude akceptováno pouze na základě písemné žádosti - odhlášky ze školní družiny podané a podepsané zákonnými zástupci účastníka - odhlášku lze vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny.

   3.9 Zákonní zástupci jsou povinni informovat vždy o aktuálním zdravotním stavu účastníka, vždy včas a řádně uhradí všechny poplatky spojené s činností ve školní družině.

   3.10 Zákonní zástupci mají právo být informováni o činnostech ve školní družině a o chování jejich dítěte.

    

   4. Účastníci jsou povinni:

   4.1 Účastníci se vždy řídí pokyny vychovatelky či jiného pedagogického dozoru, respektují je a zachovávají ustanovení školního řádu a řádu školní družiny. Bez dovolení vychovatelky či jiného pedagogického dozoru nesmí opustit školu, budovu ani oddělení školní družiny. Dodržují, respektují bezpečnost a pokyny při přechodu ze školy do budovy školní družiny a školní jídelny.

   4.2 Účastníci dodržují poučení o bezpečnosti při všech činnostech, sportovních aktivitách, výletech a jiných činnostech ve školní družině i mimo školní družinu. V případě požáru se účastníci řídí pokyny vychovatelky nebo pedagogickým dozorem a odchází určenou únikovou cestou po schodech dolů -  před budovu školní družiny - pavilon A.

   4.3 Účastníci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelek či jiných pedagogů a zachovávat všechna ustanovení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny – bezpečnost při činnostech, vycházkách, výletech, exkurzích aj.

   4.4 Do školní družiny vstupují žáci, účastníci přezutí a čistě upravení, hygienické zásady dodržují dle platných společenských norem. V prostorách školní družiny dodržují pořádek a čistotu.

   4.5 Účastník, který potřebuje odejít ihned po skončení vyučování a je přihlášen do školní družiny, je povinen tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vyučujícímu, který učil v dané třídě poslední vyučující hodinu, nebo své kmenové vychovatelce, popř. jinému pedagogickému dozoru. Ve školní šatně osobně předá vyučujícímu nebo vychovatelce školní družiny lístek s platným datem, jménem a příjmením účastníka, třídou, časem odchodu, pokud je jiný než v zápisním lístku, důvodem odchodu a podpisem zákonného zástupce účastníka.

    

   5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech účastníků, jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí:

    

   5.1 Všichni účastníci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své i svých spolužáků, pedagogů či jiných osob při činnostech ve školní družině, školní jídelně, pobytu venku, při vycházkách a akcích školní družiny.

   5.2 Účastníci nepoužívají hrubých slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům a respektují se navzájem, zároveň se vyvarují všem patologickým jevům.

   5.3 Účastníci chrání své zdraví i zdraví všech ostatních, jsou jim zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (používání návykových, psychotropních a škodlivých látek).

   5.4 Vychovatelka i účastníci jsou povinni zabránit výskytu šikany, kyberšikany , vandalismu, brutality či rasismu.

   5.5 Účastník, který se stal svědkem šikany, násilného nebo jiného ponižujícího jednání, nahlásí toto neprodleně vychovatelce, popř. jinému pedagogickému pracovníkovi školy.

   5.6 Pro účastníky platí přísný zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči, vypínači, elektroinstalací, didaktickou technikou či dalším technickým vybavením.

   5.7 Ve volné přírodě nebo při vycházkách účastníci nesbírají, nekonzumují volně rostoucí plodiny, nesahají na volně pohozené injekční stříkačky, nebo jinak nebezpečné předměty a vše okamžitě nahlásí vychovatelce. Nesahají na žádná zvířata, ani pokud jde o jejich domácího mazlíčka.

   5.8 V případě výskytu Pedikulozy (veš dětská) jsou za nápravu v plné šíři odpovědni zákonní zástupci účastníka a tuto informaci neprodleně nahlásí vychovatelce školní družiny.

   5.9 Účastník nesmí nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ve školní družině a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho i jiných osob.

   5.10Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči ostatním účastníkům a zaměstnancům školy se považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem č.561/2004 Sb., v platném znění. Dopustí-li se účastník takového jednání, oznámí tuto skutečnost ředitel školy orgánu sociálně - právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího dne poté, co se o tom dozvěděl. Tato skutečnost se dále oznámí třídnímu učiteli, poté zástupci ředitele, kdy dojde k výchovné komisi – zákonný zástupce účastníka, třídní učitel, vychovatel a zástupce školy. V případě zvláště závažného porušení povinností účastníka stanovených školským zákonem může ředitel školy vyloučit účastníka ze školského zařízení.

    

   6. Zdravotní opatření:

    

   6.1 Zákonný zástupce je povinen oznámit jakoukoliv změnu zdravotního stavu účastníka vždy kmenové vychovatelce, popř. vedoucí vychovatelce školní družiny. Zákonný zástupce dodá spolu se zápisním lístkem lékařské potvrzení od příslušného lékaře např. o závažných zdravotních problémech, alergiích aj. z důvodu bezpečnosti žáka při všech činnostech ve školní družině.

    

   7. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení:

   7.1 Účastníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní družiny, nepřinášejí ani nepoužívají žádné nebezpečné předměty ohrožující ostatní účastníky ve školní družině. V případě záměrného poškození zařízení a vybavení školní družiny, budou o této události okamžitě informováni zákonní zástupci účastníka.

   7.2 Do školní družiny nedoporučujeme účastníkům nosit cenné věci např. mobilní telefony, tablety, drahé hračky /nejsou nutné pro činnost ve školní družině/.

   7.3 Ztratí-li účastník cennou osobní věc, nahlásí okamžitě tuto skutečnost vychovatelce, či jinému pedagogickému dozoru.

    

   8. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků:

    

   8.1 Vychovatelky školní družiny se pravidelně účastní školení BOZP.

   8.2 Vychovatelky jsou při vzdělávání povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytvářet podmínky pro jejich zdraví, vývoj a pro předcházení vzniku patologických jevů, rizikového chování a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

   8.3 Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady či jiné nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, okamžitě informují o této skutečnosti vedení školy.

   8.4 Pokud se účastník při činnostech ve školní družině zraní, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce, ta tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a zabezpečí co nejrychlejší pomoc.

   8.5 Vychovatelky školní družiny mají právo na zajištění podmínek pro výkon pedagogické činnosti, zejména pro ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany účastníků a jejich zákonných zástupců.

   8.9 Vychovatelky školní družiny mají právo, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.

    

    

   9. Pedagogičtí pracovníci a GDPR:

    

   9.1 Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím citlivá data, údaje a informace o zdravotním stavu účastníků.

    

   10. Souhlas se zpracováním dat účastníka:

    

   10.1 Souhlasím, aby Základní škola Chomutov, Písečná 5144, Chomutov ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen  ,,Nařízení“ zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení účastníka a jeho zákonných zástupců, trvalé bydliště, třídu, datum narození, rodné číslo účastníka , kód  pojišťovny , telefonní čísla zákonných zástupců, odchody účastníka, zdravotní stav účastníka a možné zdravotní problémy – alergie, chronická rýma, diety, aj.

   10.2 Souhlasím s prezentací účastníka na webových stránkách školy, s výzdobou školní družiny, jídelny a školy - výtvarné práce účastníka. Dále souhlasím s pořízením fotografií, videí a zvukových záznamů z různých společných akcí pořádané školní družinou.

    

   V Chomutově dne 1. 9. 2022.

   Navrátilová Adriana, vedoucí vychovatelka školní družiny.