"škola nás baví"

Družina

Provoz družiny

 1. Ranní školní družina je od 6:00 – 7:40 hodin.
 2. Činnost školní družiny začíná po skončení poslední vyučovací hodiny dané třídy, tj. v rozmezí od 11:40 nebo od 12:35 hodin.
 3. Vyzvedávání žáků ze školní družiny: 
  11:40 – 12:00, 12:40 – 13:00, 13:40 – 14:00 hod.
 4. Žádáme Vás o respektování určených časů, mimo daný čas žáky nevydáváme – děkujeme za pochopení. (popř. po dohodě s vychovatelkou školní družiny či písemné žádosti zákonných zástupců žáka). Nepouštíme žáky po telefonické domluvě.
 5. Vycházky a sportovní činnosti ve školní družině vždy od 14:00 – 15:00 hodin. V této době žáky nevydáváme.
 6. Konečná školní družina je od 15:00 – 17:00 hodin – všichni žáci školní družiny jsou spojeni v jedno oddělení.
 7. Kroužky školní družiny nebo školního klubu jsou podle vedoucího daného kroužku.

 

Vnitřní řád školní družiny a klubu

Vnitřní řád školní studovny

Vnitřní řád školní družiny - informace pro zákonné zástupce žáků

Kontakt do školní družiny:

Vedoucí školní družiny: Adriana Navrátilová
tel: +420 732 242 993
email: a.navratilova@zspisecna.cz
webové stránky školy: Bakaláři - Komens

Vychovatelky školní družiny

1. oddělení - Pavla Janoštíková
2. oddělení - Navrátilová Adriana
3. oddělení - Jíchová Liana
4. oddělení - Denisa Králíčková

Kroužky školní družiny

1.

Kroužek pěveckého sboru

2.-4.r

Po 15:00-16:00

Liana Jíchová

Berušky

2.

Kroužek pěveckého sboru

1.tř.

St 15:00-16:00

Liana Jíchová

 

3.

Hra na nástroj (flétna)

2.-5.r

Po 16:00-17:00

Liana Jíchová

 

4.

Výtvarný kroužek

1.tř

Po 15:00 – 16:00

Adriana Navrátilová

 

5.

Výtvarný kroužek

2-4..tř

Út 15:00 – 16:00

Adriana Navrátilová

 

 

  Ukázky z fotogalerie

  Naši zpěváci navštívili své kamarády v Kladně

  Naši zpěváci navštívili své kamarády v Kladně

  V pátek 19. května se vypravil pěvecký sbor Hlásek a část sboru Berušky ...

  Den včelek ve školní družině a přípravných třídách

  Den včelek ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 18. 5. 2023 se v naší školní družině a přípravných třídách uskutečnil ...

  Hlásek a část Berušek na rockové opeře Malý princ

  Hlásek a část Berušek na rockové opeře Malý princ

  V neděli 14. května 2023 se dětské pěvecké sbory Hlásek a část Berušek ...

  Dětský pěvecký sbor MY Kladno navštívil naší školu

  Dětský pěvecký sbor MY Kladno navštívil naší školu

  "Přátelství je jako zlatá brána, v nás, jen v nás je od té brány klíč" ...

  Čarodějnice ve školní družině a přípravných třídách

  Čarodějnice ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 27. 4. 2023 se v naší školní družině a přípravných třídách uskutečnila ...

  Mezinárodní den ptactva ve školní družině a přípravných třídách

  Mezinárodní den ptactva ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 1. 4. 2023 se slaví Mezinárodní den ptactva. U této příležitosti proběhl ...

  Velikonoce ve školní družině a přípravných třídách

  Velikonoce ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 5. 4. 2023 se v naší školní družině a přípravných třídách uskutečnil ...

  Mladší sbor Berušky II na soutěži v Lokti

  Mladší sbor Berušky II na soutěži v Lokti

  Ve středu 5. dubna 2023 se náš mladší pěvecký sbor Berušky II zúčastnil ...

   

  Další fotogalerie družiny

  Školní družina je:

  • důležitý výchovný partner rodiny a školy
  • plní vzdělávací cíle
  • rozvíjí specifické nadání dětí
  • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
  • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
  • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy


  Za chod školní družiny odpovídá vedoucí vychovatel školní družiny a klubu, dbá na dodržování vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vypracuje režim ŠD jako součást školního řádu, organizační řád školní družiny, plán a náplň práce ŠD. Koordinuje práci vychovatelů.  Dbá o hospodárné využití kapacity ŠD a pracovní náplně vychovatelů. Termín pro vypracování potřebných písemností, do 13.09.2021.

  Program usiluje o vytváření zdravé osobnosti. Cíl školní družiny: připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji.

   

   Školní družina zajišťuje:

   • zájmové využití
   • rozvíjení tvořivosti
   • posilování sebevědomí
   • regeneraci sil po vyučování
   • prostor pro komunikaci
   • vytvářet a prohlubovat spolupráci s rodiči (možnost zapojení do činností ŠD)

    

   Podmínky pro činnost:

   • inspirující, nestresující prostředí
   • účelně vybavené prostory s možností kreativního uzpůsobení
   • vhodné okolí školy (lesopark, městský park)
   • možnost využívání prostor školy:
    • tělocvična (velká, malá)
    • počítačová učebna
    • keramika
    • knihovna
    • hudebna
    • hřiště

   Informace školní družiny

   1. Úhrada úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině – tj. platba za školní družinu se platí vždy na pololetí daného školního roku.
   2. Platba je možná pouze bankovním převodem - Číslo účtu: 18738441 / 0100
   3. Popř. platba složenkou typu A /možno vyzvednout u vedoucí školní družiny /.
   4. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce 22. října daného školního roku – částka činí 250 Kč, popřípadě po domluvě s vedoucí vychovatelkou.
   5. Platbu za 2. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce 22. února daného školního roku – částka činí 250 Kč, popřípadě po domluvě s vedoucí vychovatelkou.
   6. Platbu nelze platit v hotovosti – děkujeme za pochopení.
   7. Po uhrazení platby za školní družinu na dané pololetí školního roku – tj. za úhradu úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině má žák zároveň zaplacené všechny kroužky na naší škole.

   Platba přes QR kód

   PLatba družina

   ŽÁKY VYDÁVÁME VŽDY POUZE V TĚCHTO ČASECH:

   • 11:40 – 12:00 HODIN
   • 12:40 – 13:00 HODIN
   • 13:40 – 14:00 HODIN
   • 14:00 – 15:00 HODIN ŽÁKY NEVYDÁVÁME / VYCHÁZKY, SPORTOVNÍ ČINNOSTI /
   • 15:00 – 17:00 HODIN / KDYKOLIV – KONEČNÁ/

   Popřípadě po domluvě s paní vychovatelkou. Prosíme, řekněte jméno, příjmení a třídu žáka asistentům a ti Vám je přivedou. Žáci se převléknou sami v šatnách školní družiny. Žádáme Vás, abyste nevstupovali za skleněné dveře z důvodu bezpečnosti všech žáků a zaměstnanců školní družiny. Prosíme, respektujte nošení respirátorů v budově školní družiny, dodržujte 2 m rozestupy a používejte dezinfekci rukou. Děkujeme za pochopení. Vychovatelky školní družiny.

   INFORMACE K VYDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

   žák musí mít řádně vyplněný zápisní lístek -  ten musí obsahovat:

   1. Jméno, příjmení žáka a zákonných zástupců.
   2. Třídu, kterou žák v daném školním roce navštěvuje.
   3. Zdravotní pojišťovnu žáka.
   4. Adresu žáka a zákonných zástupců.
   5. Platná telefonní čísla všech zákonných zástupců a dalších, kteří budou žáka ze školní družiny vyzvedávat.
   6. Informace o aktuálním zdravotním stavu žáka / různé druhy alergií, COVID – 19, aj./.
   7. Z druhé strany zápisního lístku vypsané odchody ze školní družiny – tj. odchod sám či v doprovodu – prosíme, vypište všechny, kteří mohou Vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat.

    

   • Pokud si pro žáka přijde někdo, kdo nebude zapsán v zápisním lístku, v tomto případě mu žáka nevydáme.
   • Žádáme Vás o dodržování časů pro vyzvedávání žáků ze školní družiny – školní družina ukončuje provoz v 17:00 hodin.
   • V případě, že si své dítě nevyzvednete včas, budeme postupovat dle našeho školního řádu. Tj. po 17:00 hodině voláme Policii ČR a OSPOD Chomutov.
   • V době vycházek či sportovních činností si mohou žáci nechat podepsané věci v sáčku v šatně ve školní družině.
   • Do školní družiny, prosíme, neposílejte Vaše děti, pokud budou mít: teplotu, kašel, rýmu či jiné závažné zdravotní problémy /např. COVID – 19, atd./.
   • Pokud má Vaše dítě chronický nebo alergický kašel, prosíme o dodání potvrzení od lékaře.

   INFORMACE K PLATBĚ OBĚDŮ A ČIPŮ:

   • Přihlášku do školní jídelny lze vyzvednout, vyplnit a odevzdat u vedoucí školní jídelny p. Heischmannové od 7:00 – 8:00 hodin, v budově školní jídelny a školní družiny.
   • Platba je možná pouze bankovním převodem na účet školní jídelny.
   • Číslo účtu: 115 – 8088760237 / 0100
   • Platí se zálohově, trvalým převodem, nejpozději do 25. dne v měsíci.
   • Částka činí: 670 Kč (7-10 let)/ 740 Kč (11-14 let)/ 740 Kč (15 a více let) na měsíc za obědy. Do textu pro příjemce napište:
    ŠJ – jméno a příjmení žáka, třídu.
   • Dále potřebujete: čip – 121 kč. Ten bude zároveň sloužit k přihlašování a odhlašování žáka ze školy.

    

   Platba přes QR kód - obědy

   Stravování

    

   • V případě nemoci žáka obědy odhlašují pouze zákonní zástupci, jinak Vám obědy propadnou bez náhrady, obědy se musí každý měsíc navolit v aplikaci – www.strava.cz.
   • Email: i.heischmannov@zspisecna.cz
   • Telefonní číslo: +420 730 155 909
   • Webové stránky: www.strava.cz