"škola nás baví"

Družina

Provoz družiny

 1. Ranní školní družina je od 6:00 – 7:40 hodin.
 2. Činnost školní družiny začíná po skončení poslední vyučovací hodiny dané třídy, tj. v rozmezí od 11:40 nebo od 12:35 hodin.
 3. Vyzvedávání žáků ze školní družiny: 
  11:40 – 12:00, 12:40 – 13:00, 13:40 – 14:00 hod.
 4. Žádáme Vás o respektování určených časů, mimo daný čas žáky nevydáváme – děkujeme za pochopení. (popř. po dohodě s vychovatelkou školní družiny či písemné žádosti zákonných zástupců žáka). Nepouštíme žáky po telefonické domluvě.
 5. Vycházky a sportovní činnosti ve školní družině vždy od 14:00 – 15:00 hodin. V této době žáky nevydáváme.
 6. Konečná školní družina je od 15:00 – 17:00 hodin – všichni žáci školní družiny jsou spojeni v jedno oddělení.
 7. Kroužky školní družiny nebo školního klubu jsou podle vedoucího daného kroužku.

 

Vnitřní řád školní družiny a klubu

Vnitřní řád školní studovny

Vnitřní řád školní družiny - informace pro zákonné zástupce žáků

Úplata ve školní družině

Kontakt do školní družiny:

Školní družina a přípravné třídy:
tel.: +420 732 242 993

Vychovatelky školní družiny

1. oddělení - Pavla Janoštíková
2. oddělení - Navrátilová Adriana
3. oddělení - Jíchová Liana
4. oddělení - Denisa Rose
Kroužky školní družiny

 

Kroužek pěveckého sboru

2.-4.r

Po 15:00 - 16:00

Liana Jíchová

Berušky

ŠD

 

Kroužek pěveckého sboru

1.tř

St 15:00 -  16:00

Liana Jíchová

 

ŠD

 

Výtvarný kroužek

1.tř

Po 15:00 - 16:00

Adriana Navrátilová

 

ŠD

 

Výtvarný kroužek

2-4..tř

Út 15:00 - 16:00

Adriana Navrátilová

 

ŠD

 

Vedoucí školní družiny

Adriana Navrátilová
tel.: +420 731 506 034
email: a.navratilova@zspisecna.cz
webové stránky školy: Bakaláři - Komens

  Ukázky z fotogalerie

  Závěrečný letní koncert dětských pěveckých sborů

  Závěrečný letní koncert dětských pěveckých sborů

  Ve středu 26. června 2024 se konal Závěrečný letní koncert dětských pěveckých ...

  Pozvání na Závěrečný letní koncert dětských pěveckých sborů

  Pozvání na Závěrečný letní koncert dětských pěveckých sborů

  BERUŠKY a HLÁSEK vás srdečně zvou na Závěrečný letní koncert dětských ...

  Dětský den 2024

  Dětský den 2024

  Doplníme ...         ...

  BERUŠKY II a HLÁSEK na Křivoklátě

  BERUŠKY II a HLÁSEK na Křivoklátě

  V sobotu 15. června 2024 se naše pěvecké sbory Berušky II a Hlásek zúčastnily ...

  Pexesiáda ve školní družině

  Pexesiáda ve školní družině

  Dne 31. 5. 2024 se v naší školní družině konala soutěž - Pexesiáda. V každém ...

  Světový den želv ve školní družině a přípravných třídách

  Světový den želv ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 23. 5. 2024 se v naši školní družině a přípravných třídách uskutečnil ...

  Naši žáci na muzikálu DĚTI RÁJE

  Naši žáci na muzikálu DĚTI RÁJE

  V pátek 17. května 2024 se zpěváci z Hlásku a část žáků III. oddělení ...

  Čarodějnice ve školní družině a přípravných třídách

  Čarodějnice ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 30. 4.  2024 se v naší školní družině a přípravných třídách ...

  Naši zpěváci přivezli ZLATO!

  Naši zpěváci přivezli ZLATO!

  Náš pěvecký sbor Berušky II se v pátek 3. května 2024 zúčastnil Krajské ...

  Výstava prací žáků školní družiny a přípravných tříd

  Výstava prací žáků školní družiny a přípravných tříd

  Dne 30. 4. 2024 naše školní družina a žáci přípravných tříd vystavili ...

   

  Další fotogalerie družiny

  Školní družina je:

  • důležitý výchovný partner rodiny a školy
  • plní vzdělávací cíle
  • rozvíjí specifické nadání dětí
  • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
  • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
  • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy


  Za chod školní družiny odpovídá vedoucí vychovatel školní družiny a klubu, dbá na dodržování vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vypracuje režim ŠD jako součást školního řádu, organizační řád školní družiny, plán a náplň práce ŠD. Koordinuje práci vychovatelů. Dbá o hospodárné využití kapacity ŠD a pracovní náplně vychovatelů. Termín pro vypracování potřebných písemností, do 15.09.2023.

  Program usiluje o vytváření zdravé osobnosti. Cíl školní družiny: připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji.

   

   Školní družina zajišťuje:

   • zájmové využití
   • rozvíjení tvořivosti
   • posilování sebevědomí
   • regeneraci sil po vyučování
   • prostor pro komunikaci
   • vytvářet a prohlubovat spolupráci s rodiči (možnost zapojení do činností ŠD)

    

   Podmínky pro činnost:

   • inspirující, nestresující prostředí
   • účelně vybavené prostory s možností kreativního uzpůsobení
   • vhodné okolí školy (lesopark, městský park)
   • možnost využívání prostor školy:
    • tělocvična (velká, malá)
    • počítačová učebna
    • keramika
    • knihovna
    • hudebna
    • hřiště

   Informace školní družiny

   1. Úhrada úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině – tj. platba za školní družinu se platí vždy na pololetí daného školního roku.
   2. Platba je možná pouze bankovním převodem - Číslo účtu: 18738441 / 0100
   3. Popř. platba složenkou typu A /možno vyzvednout u vedoucí školní družiny /.
   4. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce 22. října daného školního roku – částka činí 500 Kč, popřípadě po domluvě s vedoucí vychovatelkou.
   5. Platbu za 2. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce 22. února daného školního roku – částka činí 500 Kč, popřípadě po domluvě s vedoucí vychovatelkou.
   6. Platbu nelze platit v hotovosti – děkujeme za pochopení.
   7. Po uhrazení platby za školní družinu na dané pololetí školního roku – tj. za úhradu úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině má žák zároveň zaplacené všechny kroužky na naší škole.

   Platba přes QR kód

   Platba družina

   ŽÁKY VYDÁVÁME VŽDY POUZE V TĚCHTO ČASECH:

   • 11:40 – 12:00 HODIN
   • 12:40 – 13:00 HODIN
   • 13:40 – 14:00 HODIN
   • 14:00 – 15:00 HODIN ŽÁKY NEVYDÁVÁME / VYCHÁZKY, SPORTOVNÍ ČINNOSTI /
   • 15:00 – 17:00 HODIN / KDYKOLIV – KONEČNÁ/

   Popřípadě po domluvě s paní vychovatelkou. Prosíme, řekněte jméno, příjmení a třídu žáka asistentům a ti Vám je přivedou. Žáci se převléknou sami v šatnách školní družiny. Žádáme Vás, abyste nevstupovali za skleněné dveře z důvodu bezpečnosti všech žáků a zaměstnanců školní družiny. Prosíme, respektujte nošení respirátorů v budově školní družiny, dodržujte 2 m rozestupy a používejte dezinfekci rukou. Děkujeme za pochopení. Vychovatelky školní družiny.

   INFORMACE K VYDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

   žák musí mít řádně vyplněný zápisní lístek -  ten musí obsahovat:

   1. Jméno, příjmení žáka a zákonných zástupců.
   2. Třídu, kterou žák v daném školním roce navštěvuje.
   3. Zdravotní pojišťovnu žáka.
   4. Adresu žáka a zákonných zástupců.
   5. Platná telefonní čísla všech zákonných zástupců a dalších, kteří budou žáka ze školní družiny vyzvedávat.
   6. Informace o aktuálním zdravotním stavu žáka / různé druhy alergií, COVID – 19, aj./.
   7. Z druhé strany zápisního lístku vypsané odchody ze školní družiny – tj. odchod sám či v doprovodu – prosíme, vypište všechny, kteří mohou Vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat.

    

   • Pokud si pro žáka přijde někdo, kdo nebude zapsán v zápisním lístku, v tomto případě mu žáka nevydáme.
   • Žádáme Vás o dodržování časů pro vyzvedávání žáků ze školní družiny – školní družina ukončuje provoz v 17:00 hodin.
   • V případě, že si své dítě nevyzvednete včas, budeme postupovat dle našeho školního řádu. Tj. po 17:00 hodině voláme Policii ČR a OSPOD Chomutov.
   • V době vycházek či sportovních činností si mohou žáci nechat podepsané věci v sáčku v šatně ve školní družině.
   • Do školní družiny, prosíme, neposílejte Vaše děti, pokud budou mít: teplotu, kašel, rýmu či jiné závažné zdravotní problémy /např. COVID – 19, atd./.
   • Pokud má Vaše dítě chronický nebo alergický kašel, prosíme o dodání potvrzení od lékaře.

   INFORMACE K PLATBĚ OBĚDŮ A ČIPŮ:

   • Přihlášku do školní jídelny lze vyzvednout, vyplnit a odevzdat u vedoucí školní jídelny p. Heischmannové od 7:00 – 8:00 hodin, v budově školní jídelny a školní družiny.
   • Platba je možná pouze bankovním převodem na účet školní jídelny.
   • Číslo účtu: 115 – 8088760237 / 0100
   • Platí se zálohově, trvalým převodem, nejpozději do 25. dne v měsíci.
   • Částka činí: 670 Kč (7-10 let)/ 740 Kč (11-14 let)/ 740 Kč (15 a více let) na měsíc za obědy. Do textu pro příjemce napište:
    ŠJ – jméno a příjmení žáka, třídu.
   • Dále potřebujete: čip – 121 kč. Ten bude zároveň sloužit k přihlašování a odhlašování žáka ze školy.

    

   Platba přes QR kód - obědy

   Stravování

    

   • V případě nemoci žáka obědy odhlašují pouze zákonní zástupci, jinak Vám obědy propadnou bez náhrady, obědy se musí každý měsíc navolit v aplikaci – www.strava.cz.
   • Email: i.heischmannov@zspisecna.cz
   • Telefonní číslo: +420 730 155 909
   • Webové stránky: www.strava.cz