"škola nás baví"

Družina

Provoz družiny

 1. Ranní školní družina je od 6:00 – 7:40 hodin.
 2. Činnost školní družiny začíná po skončení poslední vyučovací hodiny dané třídy, tj. v rozmezí od 11:40 nebo od 12:35 hodin.
 3. Vyzvedávání žáků ze školní družiny: 
  11:40 – 12:00, 12:40 – 13:00, 13:40 – 14:00 hod.
 4. Žádáme Vás o respektování určených časů, mimo daný čas žáky nevydáváme – děkujeme za pochopení. (popř. po dohodě s vychovatelkou školní družiny či písemné žádosti zákonných zástupců žáka). Nepouštíme žáky po telefonické domluvě.
 5. Vycházky a sportovní činnosti ve školní družině vždy od 14:00 – 15:00 hodin. V této době žáky nevydáváme.
 6. Konečná školní družina je od 15:00 – 17:00 hodin – všichni žáci školní družiny jsou spojeni v jedno oddělení.
 7. Kroužky školní družiny nebo školního klubu jsou podle vedoucího daného kroužku.

 

Vnitřní řád školní družiny a klubu

Vnitřní řád školní studovny

Vnitřní řád školní družiny - informace pro zákonné zástupce žáků

Kontakt do školní družiny:

Vedoucí školní družiny: Adriana Navrátilová
tel: +420 732 242 993
email: a.navratilova@zspisecna.cz
webové stránky školy: Bakaláři - Komens

Vychovatelky školní družiny

1. oddělení - Pavla Janoštíková
2. oddělení - Navrátilová Adriana
3. oddělení - Jíchová Liana
4. oddělení - Denisa Rose

Kroužky školní družiny

 

Kroužek pěveckého sboru

2.-4.r

Po 15:00 - 16:00

Liana Jíchová

Berušky

ŠD

 

Kroužek pěveckého sboru

1.tř

St 15:00 -  16:00

Liana Jíchová

 

ŠD

 

Výtvarný kroužek

1.tř

Po 15:00 - 16:00

Adriana Navrátilová

 

ŠD

 

Výtvarný kroužek

2-4..tř

Út 15:00 - 16:00

Adriana Navrátilová

 

ŠD

 

  Ukázky z fotogalerie

  Pexesiáda ve školní družině a přípravných třídách

  Pexesiáda ve školní družině a přípravných třídách

  V naší školní družině a přípravných třídách se minulý týden konala ...

  Den Laskavec ve školní družině a přípravných třídách

  Den Laskavec ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 13.11.2023 se v naší školní družině a přípravných třídách uskutečnila ...

  Halloween ve školní družině a přípravných třídách

  Halloween ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 31.10.2023 se uskutečnil Halloween ve školní družině a přípravných třídách.

  Světový den pošty ve školní družině a přípravných třídách

  Světový den pošty ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 9. 10. 2023 se v naší školní družině a přípravných třídách uskutečnila ...

  Světový den srdce ve školní družině a přípravných třídách

  Světový den srdce ve školní družině a přípravných třídách

  Dne 27.9.2023 se v naší školní družině a přípravných třídách uskutečnila ...

  Přátelské setkání pěveckých sborů Hlásek a My Kladno

  Přátelské setkání pěveckých sborů Hlásek a My Kladno

  Ve dnech 25. - 27. srpna 2023 proběhlo v naší škole společné soustředění ...

  Zpěváci se rozloučili se školním rokem

  Zpěváci se rozloučili se školním rokem

  Den před vysvědčením 29. června 2023 se naši zpěváci rozloučili se školním ...

  Člověče, nezlob se ve školní družině

  Člověče, nezlob se ve školní družině

  Dne 15.6.2023 se v naší školní družině uskutečnil turnaj ve stolní hře Člověče, ...

  Výlet III. oddělení školní družiny do ZOO Plasy

  Výlet III. oddělení školní družiny do ZOO Plasy

  V sobotu 17. června 2023 jsme navštívili Zoologickou zahradu v Plasích u Plzně.

   

  Další fotogalerie družiny

  Školní družina je:

  • důležitý výchovný partner rodiny a školy
  • plní vzdělávací cíle
  • rozvíjí specifické nadání dětí
  • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
  • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
  • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy


  Za chod školní družiny odpovídá vedoucí vychovatel školní družiny a klubu, dbá na dodržování vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vypracuje režim ŠD jako součást školního řádu, organizační řád školní družiny, plán a náplň práce ŠD. Koordinuje práci vychovatelů. Dbá o hospodárné využití kapacity ŠD a pracovní náplně vychovatelů. Termín pro vypracování potřebných písemností, do 15.09.2023.

  Program usiluje o vytváření zdravé osobnosti. Cíl školní družiny: připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji.

   

   Školní družina zajišťuje:

   • zájmové využití
   • rozvíjení tvořivosti
   • posilování sebevědomí
   • regeneraci sil po vyučování
   • prostor pro komunikaci
   • vytvářet a prohlubovat spolupráci s rodiči (možnost zapojení do činností ŠD)

    

   Podmínky pro činnost:

   • inspirující, nestresující prostředí
   • účelně vybavené prostory s možností kreativního uzpůsobení
   • vhodné okolí školy (lesopark, městský park)
   • možnost využívání prostor školy:
    • tělocvična (velká, malá)
    • počítačová učebna
    • keramika
    • knihovna
    • hudebna
    • hřiště

   Informace školní družiny

   1. Úhrada úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině – tj. platba za školní družinu se platí vždy na pololetí daného školního roku.
   2. Platba je možná pouze bankovním převodem - Číslo účtu: 18738441 / 0100
   3. Popř. platba složenkou typu A /možno vyzvednout u vedoucí školní družiny /.
   4. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce 22. října daného školního roku – částka činí 500 Kč, popřípadě po domluvě s vedoucí vychovatelkou.
   5. Platbu za 2. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce 22. února daného školního roku – částka činí 500 Kč, popřípadě po domluvě s vedoucí vychovatelkou.
   6. Platbu nelze platit v hotovosti – děkujeme za pochopení.
   7. Po uhrazení platby za školní družinu na dané pololetí školního roku – tj. za úhradu úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině má žák zároveň zaplacené všechny kroužky na naší škole.

   Platba přes QR kód

   Platba družina

   ŽÁKY VYDÁVÁME VŽDY POUZE V TĚCHTO ČASECH:

   • 11:40 – 12:00 HODIN
   • 12:40 – 13:00 HODIN
   • 13:40 – 14:00 HODIN
   • 14:00 – 15:00 HODIN ŽÁKY NEVYDÁVÁME / VYCHÁZKY, SPORTOVNÍ ČINNOSTI /
   • 15:00 – 17:00 HODIN / KDYKOLIV – KONEČNÁ/

   Popřípadě po domluvě s paní vychovatelkou. Prosíme, řekněte jméno, příjmení a třídu žáka asistentům a ti Vám je přivedou. Žáci se převléknou sami v šatnách školní družiny. Žádáme Vás, abyste nevstupovali za skleněné dveře z důvodu bezpečnosti všech žáků a zaměstnanců školní družiny. Prosíme, respektujte nošení respirátorů v budově školní družiny, dodržujte 2 m rozestupy a používejte dezinfekci rukou. Děkujeme za pochopení. Vychovatelky školní družiny.

   INFORMACE K VYDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

   žák musí mít řádně vyplněný zápisní lístek -  ten musí obsahovat:

   1. Jméno, příjmení žáka a zákonných zástupců.
   2. Třídu, kterou žák v daném školním roce navštěvuje.
   3. Zdravotní pojišťovnu žáka.
   4. Adresu žáka a zákonných zástupců.
   5. Platná telefonní čísla všech zákonných zástupců a dalších, kteří budou žáka ze školní družiny vyzvedávat.
   6. Informace o aktuálním zdravotním stavu žáka / různé druhy alergií, COVID – 19, aj./.
   7. Z druhé strany zápisního lístku vypsané odchody ze školní družiny – tj. odchod sám či v doprovodu – prosíme, vypište všechny, kteří mohou Vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat.

    

   • Pokud si pro žáka přijde někdo, kdo nebude zapsán v zápisním lístku, v tomto případě mu žáka nevydáme.
   • Žádáme Vás o dodržování časů pro vyzvedávání žáků ze školní družiny – školní družina ukončuje provoz v 17:00 hodin.
   • V případě, že si své dítě nevyzvednete včas, budeme postupovat dle našeho školního řádu. Tj. po 17:00 hodině voláme Policii ČR a OSPOD Chomutov.
   • V době vycházek či sportovních činností si mohou žáci nechat podepsané věci v sáčku v šatně ve školní družině.
   • Do školní družiny, prosíme, neposílejte Vaše děti, pokud budou mít: teplotu, kašel, rýmu či jiné závažné zdravotní problémy /např. COVID – 19, atd./.
   • Pokud má Vaše dítě chronický nebo alergický kašel, prosíme o dodání potvrzení od lékaře.

   INFORMACE K PLATBĚ OBĚDŮ A ČIPŮ:

   • Přihlášku do školní jídelny lze vyzvednout, vyplnit a odevzdat u vedoucí školní jídelny p. Heischmannové od 7:00 – 8:00 hodin, v budově školní jídelny a školní družiny.
   • Platba je možná pouze bankovním převodem na účet školní jídelny.
   • Číslo účtu: 115 – 8088760237 / 0100
   • Platí se zálohově, trvalým převodem, nejpozději do 25. dne v měsíci.
   • Částka činí: 670 Kč (7-10 let)/ 740 Kč (11-14 let)/ 740 Kč (15 a více let) na měsíc za obědy. Do textu pro příjemce napište:
    ŠJ – jméno a příjmení žáka, třídu.
   • Dále potřebujete: čip – 121 kč. Ten bude zároveň sloužit k přihlašování a odhlašování žáka ze školy.

    

   Platba přes QR kód - obědy

   Stravování

    

   • V případě nemoci žáka obědy odhlašují pouze zákonní zástupci, jinak Vám obědy propadnou bez náhrady, obědy se musí každý měsíc navolit v aplikaci – www.strava.cz.
   • Email: i.heischmannov@zspisecna.cz
   • Telefonní číslo: +420 730 155 909
   • Webové stránky: www.strava.cz