"škola nás baví"

Etická výchova

Škola doplňuje, ve smyslu opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ze dne 16.12.2009, č.j. 12586/2009-22, od 1.9.2010 svůj školní vzdělávací program, „Školní vzdělávací program Základní školy Chomutov, Písečná 5144“ (dále ŠVP), zavedený k 1.9.2006, o doplňující vzdělávací obor – Etická výchova.

Škola Chomutov, Písečná 5144, nezřizuje pro naplnění vzdělávacího obsahu doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova samostatný předmět. Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru je nenásilně a přiměřeně k věku žáků začleněn do určených vybraných skupin vzdělávacích oborů ŠVP a doplňuje obsah vzdělávacích oblastí, které témata etické výchovy zahrnují (Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví).