"škola nás baví"

Školní klub

Přehled zájmových útvarů pro školní rok 2023-2024 - od 01.09.2023

  

Střelecký kroužek

2.st

Čt 14:35- 15:35

Lukáš Oravec

1

ŠK

 

Kroužek polytechniky

1.st

Út 15:00-  17:00

Vlastimil Kocourek

2

ŠK

 

Fotbal, kopaná

1.-2.třídy

Čt 13:00 – 14:00

Bc. Michal Klimeš

2

ŠK

 

Fotbal, kopaná

3., 4., 5.třídy

Čt 14:00 – 15:00

Bc. Michal Klimeš

2

ŠK

 

Florbal

5.-9. r.

Út 13:40 – 14:40

Bc. Matěj Tóth

1

ŠK

 

Hra na nástroj (kytara)

5.-9.r

St 17:00 -18:00

Hana Jíchová

1

ŠK

 

Kroužek keramiky

1.st

St 13:40 – 15:40

1 x za 14 dní

Martina Šeinerová

2/14 dní

1

ŠK

 

Kroužek konstruktérů merkuru

1.+2.st

Po 14:15 -15:15

Ing. Jiří Podolák

1

ŠK

 

Kroužek hry na ukulele

1.-9.r

Po 16:00 -17:00

Hana Jíchová

1

ŠK

 

Kroužek pěveckého sboru 5. – 9.r

5.-9.r

St 16:00 -17:00

Hana Jíchová

Hlásek

1

ŠK

 

Malý sporťáček

1.st

Út 13:30 – 14:30

Eva Regecová

1

ŠK

 

Kroužek basketbalu

6.-9.r

St 13:30 – 14:30

Bc. Vladimír Dolanský

1

ŠK

 

Chovatelský kroužek

6.-9.r

Po 7:00-8:00

Mgr. Eliška Vokatá

1

ŠK

 

Kroužek fyziky

6.-9.r

Čt 14:00 – 15:00

Mgr. Anita Rusínová

1

ŠK

 

Sociální a jazykové dovednosti

6.-9.r

Po 6:55 – 7:55

Mgr. Ing. Pavlína Lednová

1

ŠK

 

Sociální a jazykové dovednosti

1 – 9. r.

Po, St 6:55 – 7:55

Mariana Drach

2

ŠK

 

Kroužek chemie

8. – 9.r.

Út 6:55 – 7:55

Mgr. Eliška Vokatá

1

ŠK

 

Cyklistický kroužek

6.-9.r

Po 13:40 – 15:40

Bc. Matěj Tóth

2

ŠK

 

Kroužek orientálních tanců

5. r.

St. 14:45 – 15:45

Jana Joštová

1

ŠK

Za chod školního klubu odpovídá vedoucí vychovatel školní družiny a klubu, dbá na dodržování vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Vypracuje organizační řád ŠK, náplň práce. Koordinuje mimoškolní činnost žáků školy. Spolupracuje s externími pracovníky, vedoucími zájmových útvarů.

POZOR ZMĚNA

Platba za školní klub od 1. 1. 2024 je 500 Kč za pololetí.

Úhrada úplaty zájmového vzdělávání ve školním klubu:

Číslo účtu: 18738441/0100
Částka činí: 500 Kč / pololetí
Do poznámek: jméno, příjmení a třída žáka.

  • Úhrada do: 22. 10., popř. po domluvě.
  • Úhrada do: 22. 2., popř. po domluvě.

Možná platba: účet, složenkou typu A, popř. po
domluvě.

QR pro snadnou platbu převodem:

QR

Zákonní zástupci žáka, kteří pobírají sociální dávky nebo mají žáky svěřené do své péče, mohou zažádat o úlevu z platby. Formulář k vyzvednutí u vedoucí vychovatelky.

Po uhrazení této částky mohou účastníci školního klubu navštěvovat všechny kroužky na naší škole.

Zájmové útvary projektu "SPOLEČNOU CESTOU" - ukončeno k 31.12.2022

._klub_01.jpeg._klub_02.jpeg._klub_03.jpeg._klub_04.jpeg._klub_05.jpeg._klub_06.jpeg._klub_07.jpeg._klub_08.jpg._klub_09.jpg._klub_10.jpg