"škola nás baví"

Školní klub

Za chod školního klubu odpovídá vedoucí vychovatel školní družiny a klubu, dbá na dodržování vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Vypracuje organizační řád ŠK, náplň práce. Koordinuje mimoškolní činnost žáků školy. Spolupracuje s externími pracovníky, vedoucími zájmových útvarů. Zpracuje nabídku zájmové činnosti a do 08.10.2021 předloží přehled zapojenosti žáků do práce ŠD a ŠK. U ostatních zájmových útvarů školy zpracuje přehled pověřený zástupce ředitele.

Přehled zájmových útvarů pro školní rok 2020-2021


Zájmové útvary projektu "SPOLEČNOU CESTOU"

._klub_01.jpeg._klub_02.jpeg._klub_03.jpeg._klub_04.jpeg._klub_05.jpeg._klub_06.jpeg._klub_07.jpeg._klub_08.jpg._klub_09.jpg._klub_10.jpg