"škola nás baví"

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Strávníci se vyzývají, aby se chovali ohleduplně. Žádáme o dodržování hygieny rukou a dezinfekci.

POZOR ZMĚNY

  • SVAČINY OD 1.9.2020 JSOU ZRUŠENY.
  • LAMINÁTOVÉ KARTY SE OD 1.9.2020 NEBUDOU POUŽÍVAT. JE NUTNÉ ZAKOUPIT EL. ČIP ZA 115,-Kč. Pokud bude karta neporušená vrací se v kanceláři jídelny 35,-Kč.
  • Obědy se přihlašují a odhlašují přes internet www.strava.cz oběd č.1 den předem do 14 h., oběd č.2 dva dny dopředu do 14 h. Ve výjimečných případech se oběd odhlásí v daný den osobně nebo přes tel. 474 650 167 do 8h.

Způsob platby

Zálohově, trvalým převodním příkazem, zašlete pravidelně peníze na účet školy a potom pouze odhlašujete případné absence Vašeho dítěte. Na konci školního roku, vracíme případné přeplatky na účet rodičů. Informace u vedoucí ŠJ.

INFORMACE K PLACENÍ STRAVNÉHO TRVALÝM PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM
Zadejte trvalý příkaz u své banky.
Číslo účtu školy: 115-8088760237/0100
Zálohově nejpozději k 25. v měsíci na další měsíc.
Částku 550,- Kč na obědy.

Variabilní symbol – osobní evidenční číslo strávníka (POZOR ZMĚNA)
Do textu pro příjemce – ŠJ - jméno dítěte + třída
Vyrovnání – konec školního roku/červenec
Zůstává povinností rodičů jídlo v případě absence dětí odhlašovat! Jinak propadnou.

Mobil: 730 155 909
email: i.heischmannovazspisecna.cz 
www: www.strava.cz

Jídelna