"škola nás baví"

Školní kuchyň vaří pro širokou veřejnost  - od 11.03.2024 nově!

 Náš provoz školního stravování nabízí v rámci doplňkové činnosti stravovací služby pro širokou veřejnost. Cizí strávníci si pokrm ke konzumaci odnáší mezi 11:00-11:30h. ve vlastních  hygienicky nezávadných jídlonosičích a to ve dnech školní výuky (pokud nebude včas oznámeno jinak). Cena oběda byla stanovena na 130,-Kč. Platba bude probíhat bezhotovostní úhradou na bankovní účet školní jídelny.  Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a zakoupit jednorázový zálohový čip (121,-Kč). Při vrácení nepoškozeného čipu, bude záloha vrácena. Čip slouží k vydání oběda a umožňuje vstup do prostoru školní jídelny. Veškeré informace jsou k dispozici v pracovních dnech v kanceláři u vedoucí  stravování Ivety Heischmannové od 8:00 do 9:00.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Strávníci se vyzývají, aby se chovali ohleduplně. Žádáme o dodržování hygieny rukou a dezinfekci.


Vážení rodiče a strávníci, z důvodu zvýšení cen potravin a energií dochází od 1.9.2022 k úpravě cen obědů takto:

 věková
skupina
cena
oběda

zálohová
bezhotovostní platba

I.

7-10 let29,- Kč

670,-Kč

II.

11-14 let32,- Kč

740,-Kč

III.

15 let a více32,- Kč

740,-Kč

Tímto Vás žádáme o navýšení trvalých příkazů u vašich bankovních účtů. Cena čipů od 01.09.2022 se taktéž zvyšuje na 121,-Kč. Děkujeme za pochopení.


Výdej oběda do jídlonosiče pouze První den nemoci.

 • od 11.00 – 11.30 hod.
 • od 13.50 – 14.00 hod.

 


Od 1.2.2022 v úterý a čtvrtek budete mít opět výběr ze dvou obědů. Objednávat si ho můžete dva pracovní dny dopředu do 14:00. Pokud bude přihlášeno méně než 10 obědů bude automaticky přiřazen oběd č. 1.


 

 


 

Informace k placení stravného trvalým převodním příkazem

Zadejte trvalý příkaz u své banky.


Číslo účtu školy: 115-8088760237/0100
Částka: 670,- Kč
Variabilní symbol – osobní číslo strávníka (informace v kanceláři jídelny)
Do textu zpráva pro příjemce: jméno dítěte
Vyrovnání: konec školního roku/červenec

Platba přes QR kód

Stravování

Zůstává povinností rodičů jídlo v případě absence dětí odhlašovat, jinak propadne.

 

ext Vnitřní řád jídelny + dodatky


Postup při objednání obědů pro cizí strávníky

Školní kuchyň vaří pro širokou veřejnost  - od 11.03.2024 
Náš provoz školního stravování nabízí v rámci doplňkové činnosti stravovací služby pro širokou veřejnost. 


Postup pro zájemce:

-    Strávník vyplní přihlášku ke stravování, která je k vyzvednutí v kanceláři u vedoucí stravování Ivety Heischmannové.
Vratná záloha na čip v hodnotě 121,-Kč, slouží k vyzvedávání obědů a zároveň umožňuje vstup přes bezpečnostní dveře. Pořídit se dá hotovostní platbou v kanceláři jídelny u vedoucí stravování. 
-    Platba obědů probíhá nejpozději do 25 dne předchozího měsíce na celý měsíc dopředu, převodem na účet 115-8088760237/0100, nebo hotově v kanceláři u vedoucí stravování. Po případném ukončení stravování bude, nepoškozený vrácený čip proplacen pokud vznikne přeplatek na stravném taktéž, bude vrácen na účet nebo vyplacen hotově.
-    Cena oběda je stanovena na 130,-Kč.
-    Přihlašování a odhlašování obědů je možné přes aplikaci www strava.cz, kde je k nahlédnutí připravený jídelníček, nebo na tel. čísle 730 155 909 mezi 7:00 h. –  8:00 h.
-    Přístupová hesla na internetovou aplikaci a VS pro uskutečnění platby získáte v kanceláři u vedoucí stravování.
-    2x týdně má strávník možnost výběru ze dvou jídel,  oběd č. 1 je možný přihlásit a odhlásit do 14 h. předchozího dne, oběd č. 2 do 14h. dva dny předem přes stravu cz nebo telefonicky u vedoucí stravování.
-    Strava bude vydávaná od 11: 00 – 11: 30 u výdejního okénka v jídelně přímo naproti vchodovým dveřím do čistého, hygienicky nezávadného, vlastního jídlonosiče, který je určen pro přenos potravin.
-    Jídelna ručí za kvalitu a nezávadnost stravy pouze do doby vydání jídla. Mimo školní jídelnu nenese za jídlo žádnou odpovědnost.
-    Obědy se připravují pouze ve dnech školní výuky 
-    Změna jídla je vyhrazena.

Iveta Heischmannová, vedoucí školního stravování

V Chomutově 04.03.2024 

Domácí chléb a saláty s láskou

V naší nově zrekonstruované kuchyni pro Vás s láskou připravujeme i domácí pečený chléb nebo lehké zeleninové saláty. Každý si u nás může vybrat.


POZOR první den - 4.9.2023

První den školního roku 4.9.2023 se na ZŠ Zahradní vydávají obědy od 11:30 do 12:15 h. Běžný výdej obědů je od 11:30 – 14:15h.


POZOR ZMĚNY – akt. 28.11.2022

Od 28.11.2022 bude jídelna z provozních důvodů vydávat pouze oběd č. 1. Od tohoto dne budou naší jídelnou obsluhováni také strávníci ze ZŠ Zahradní.
Děkujeme za pochopení.

 


POZOR ZMĚNY – akt. 1.9.2022

Od 1.9.2022 změny cen za oběd. Viz přehledná tabulka ve žlutém poli. 1.9.2022 jsou obědy vydávány od 10 -13 h
 


POZOR ZMĚNY – akt.  18.1.2022

Od 1.2.2022 v úterý a čtvrtek budete mít opět výběr ze dvou obědů. Objednávat si ho můžete dva pracovní dny dopředu do 14:00. Pokud bude přihlášeno méně než 10 obědů bude automaticky přiřazen oběd č. 1.

 


POZOR ZMĚNY – akt.  3.1.2022

Od 1.2.2022 změny cen za oběd. Viz přehledná tabulka ve žlutém poli.

 


POZOR ZMĚNY – akt.  20.5.2021

Od pondělí 24.5.2021 vaříme opět pro všechny žáky. Těšíme se na Vás.

 


POZOR ZMĚNY – akt.  10.5.2021

Žáci s distanční výukou mohou chodit pro obědy do jídlonosičů
od 13:50  do 14:15

 


POZOR ZMĚNY – akt.  12.4.2021

 • Žáci s prezenční ( přípravné třídy) a žáci s prezenční rotační výukou (střídání po týdnech) se budou stravovat běžným způsobem dle zavedených pravidel v souladu s hygienickými opatřeními.
 • Žáci s distanční výukou si mohou chodit pro stravu do čistých jídlonosičů v době mezi 13:15 h. – 14:15 h.
 • Obědy na příští týden máte možnost objednat do neděle 11.4.2021 do 17h.

 


POZOR ZMĚNY - akt. 02.03.2021

Školní jídelna bude od 2.3.2021 mimo provoz z důvodu nízkého počtu přihlášených strávníků. Opatření platí do odvolání.

 


POZOR ZMĚNY - akt. 04.01.2021

 • Stravování žáků s prezenční výukou (přípravné třídy 1. a  2. ročníky) bude probíhat běžně dle hyg. pravidel.
 • Ostatní žáci s distanční výukou (3.-9.r) si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů v době od 13:15 h. – 14:15 h.
 • RODIČE MUSÍ SAMI PŘIHLAŠOVAT A ODHLAŠOVAT OBĚDY.

 


 

POZOR ZMĚNY - akt. 18.11.2020

 • Školní jídelna je od 18.11.2020 opět otevřená. Stravování přípravných tříd, 1. a 2. ročníku bude probíhat běžně dle zavedených pravidel v souladu s hygienickými opatřeními.
 • Ostatní žáci s distanční výukou si mohou chodit pro stravu do jídlonosičů v době od 13:15 h. –  14:15 h.
 • Od 30.11.2020   žáci 1. stupně a z druhého stupně pouze  9. třídy s prezenční výukou se budou běžně stravovat.Ostatní ročníky s prezenční rotační výukou (střídání celých tříd po týdnech) si mohou v době od 11 – 11:30 h chodit pro obědy do jídlonosičů.

 • Rodiče musí sami obědy přihlašovat a odhlašovat na www.strava.cz kde zjistíte finanční zůstatek za odhlášené obědy.
 • Strávník musí mít čip a nasazenou roušku.


  SVAČINY OD 1.9.2020 JSOU ZRUŠENY.
 • LAMINÁTOVÉ KARTY SE OD 1.9.2020 NEBUDOU POUŽÍVAT. JE NUTNÉ ZAKOUPIT EL. ČIP ZA 115,-Kč. Pokud bude karta neporušená vrací se v kanceláři jídelny 35,-Kč.
 • Obědy se přihlašují a odhlašují přes internet www.strava.cz oběd č.1 den předem do 14 h., oběd č.2 dva dny dopředu do 14 h. Ve výjimečných případech se oběd odhlásí v daný den osobně nebo přes tel. +420 474 659 965 do 8h.
 • POZOR -  nezapomínejte si sami obědy přihlašovat, nedělá se to automaticky.

Způsob platby

Zálohově, trvalým převodním příkazem, zašlete pravidelně peníze na účet školy a potom pouze odhlašujete případné absence Vašeho dítěte. Na konci školního roku, vracíme případné přeplatky na účet rodičů. Informace u vedoucí ŠJ.

INFORMACE K PLACENÍ STRAVNÉHO TRVALÝM PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM
Zadejte trvalý příkaz u své banky.
Číslo účtu školy: 115-8088760237/0100
Zálohově nejpozději k 25. v měsíci na další měsíc.

Variabilní symbol – osobní evidenční číslo strávníka (POZOR ZMĚNA)
Do textu pro příjemce – ŠJ - jméno dítěte + třída
Vyrovnání – konec školního roku/červenec
Zůstává povinností rodičů jídlo v případě absence dětí odhlašovat! Jinak propadnou.

Mobil: 730 155 909
email: i.heischmannovazspisecna.cz 
www: www.strava.cz

Jídelna