"škola nás baví"

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Obědy a svačiny budou automaticky odhlášeny až do konce mimořádného opatření.

 

 

Platba

Platba bankovním převodem
Od 1.1.2019 nové číslo účtu:
 115-8088760237/0100

 

Způsob platby

Zálohově, trvalým převodním příkazem, zašlete pravidelně peníze na účet školy a potom pouze odhlašujete případné absence Vašeho dítěte. Na konci školního roku, vracíme případné přeplatky na účet rodičů. Informace u vedoucí ŠJ.

INFORMACE K PLACENÍ STRAVNÉHO TRVALÝM PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM
Zadejte trvalý příkaz u své banky.
Číslo účtu školy: 115-8088760237/0100
Zálohově nejpozději k 25. v měsíci na další měsíc.
Částku 550,- Kč na obědy, popřípadě částku 820,- Kč na obědy + svačiny.

Variabilní symbol – osobní evidenční číslo strávníka (POZOR ZMĚNA)
Do textu pro příjemce – ŠJ - jméno dítěte + třída
Vyrovnání – konec školního roku/červenec
Zůstává povinností rodičů jídlo v případě absence dětí odhlašovat! Jinak propadnou.

Mobil: 730 155 909
email: i.heischmannova@zspisecna.cz 
www: www.strava.cz