"škola nás baví"

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Strávníci se vyzývají, aby se chovali ohleduplně. Žádáme o dodržování hygieny rukou a dezinfekci.


Vážení rodiče a strávníci, z důvodu zvýšení cen potravin a energií dochází od 1.9.2022 k úpravě cen obědů takto:

 věková
skupina
cena
oběda

zálohová
bezhotovostní platba

I.

7-10 let29,- Kč

670,-Kč

II.

11-14 let32,- Kč

740,-Kč

III.

15 let a více32,- Kč

740,-Kč

Tímto Vás žádáme o navýšení trvalých příkazů u vašich bankovních účtů. Cena čipů od 01.09.2022 se taktéž zvyšuje na 121,-Kč. Děkujeme za pochopení.


Výdej oběda do jídlonosiče pouze První den nemoci.

 • od 11.00 – 11.30 hod.
 • od 13.50 – 14.00 hod.

 


Od 1.2.2022 v úterý a čtvrtek budete mít opět výběr ze dvou obědů. Objednávat si ho můžete dva pracovní dny dopředu do 14:00. Pokud bude přihlášeno méně než 10 obědů bude automaticky přiřazen oběd č. 1.


 

 

ext Vnitřní řád jídelny + dodatky

POZOR ZMĚNY – akt. 28.11.2022

Od 28.11.2022 bude jídelna z provozních důvodů vydávat pouze oběd č. 1. Od tohoto dne budou naší jídelnou obsluhováni také strávníci ze ZŠ Zahradní.
Děkujeme za pochopení.

 


POZOR ZMĚNY – akt. 1.9.2022

Od 1.9.2022 změny cen za oběd. Viz přehledná tabulka ve žlutém poli. 1.9.2022 jsou obědy vydávány od 10 -13 h
 


POZOR ZMĚNY – akt.  18.1.2022

Od 1.2.2022 v úterý a čtvrtek budete mít opět výběr ze dvou obědů. Objednávat si ho můžete dva pracovní dny dopředu do 14:00. Pokud bude přihlášeno méně než 10 obědů bude automaticky přiřazen oběd č. 1.

 


POZOR ZMĚNY – akt.  3.1.2022

Od 1.2.2022 změny cen za oběd. Viz přehledná tabulka ve žlutém poli.

 


POZOR ZMĚNY – akt.  20.5.2021

Od pondělí 24.5.2021 vaříme opět pro všechny žáky. Těšíme se na Vás.

 


POZOR ZMĚNY – akt.  10.5.2021

Žáci s distanční výukou mohou chodit pro obědy do jídlonosičů
od 13:50  do 14:15

 


POZOR ZMĚNY – akt.  12.4.2021

 • Žáci s prezenční ( přípravné třídy) a žáci s prezenční rotační výukou (střídání po týdnech) se budou stravovat běžným způsobem dle zavedených pravidel v souladu s hygienickými opatřeními.
 • Žáci s distanční výukou si mohou chodit pro stravu do čistých jídlonosičů v době mezi 13:15 h. – 14:15 h.
 • Obědy na příští týden máte možnost objednat do neděle 11.4.2021 do 17h.

 


POZOR ZMĚNY - akt. 02.03.2021

Školní jídelna bude od 2.3.2021 mimo provoz z důvodu nízkého počtu přihlášených strávníků. Opatření platí do odvolání.

 


POZOR ZMĚNY - akt. 04.01.2021

 • Stravování žáků s prezenční výukou (přípravné třídy 1. a  2. ročníky) bude probíhat běžně dle hyg. pravidel.
 • Ostatní žáci s distanční výukou (3.-9.r) si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů v době od 13:15 h. – 14:15 h.
 • RODIČE MUSÍ SAMI PŘIHLAŠOVAT A ODHLAŠOVAT OBĚDY.

 


 

POZOR ZMĚNY - akt. 18.11.2020

 • Školní jídelna je od 18.11.2020 opět otevřená. Stravování přípravných tříd, 1. a 2. ročníku bude probíhat běžně dle zavedených pravidel v souladu s hygienickými opatřeními.
 • Ostatní žáci s distanční výukou si mohou chodit pro stravu do jídlonosičů v době od 13:15 h. –  14:15 h.
 • Od 30.11.2020   žáci 1. stupně a z druhého stupně pouze  9. třídy s prezenční výukou se budou běžně stravovat.Ostatní ročníky s prezenční rotační výukou (střídání celých tříd po týdnech) si mohou v době od 11 – 11:30 h chodit pro obědy do jídlonosičů.

 • Rodiče musí sami obědy přihlašovat a odhlašovat na www.strava.cz kde zjistíte finanční zůstatek za odhlášené obědy.
 • Strávník musí mít čip a nasazenou roušku.


  SVAČINY OD 1.9.2020 JSOU ZRUŠENY.
 • LAMINÁTOVÉ KARTY SE OD 1.9.2020 NEBUDOU POUŽÍVAT. JE NUTNÉ ZAKOUPIT EL. ČIP ZA 115,-Kč. Pokud bude karta neporušená vrací se v kanceláři jídelny 35,-Kč.
 • Obědy se přihlašují a odhlašují přes internet www.strava.cz oběd č.1 den předem do 14 h., oběd č.2 dva dny dopředu do 14 h. Ve výjimečných případech se oběd odhlásí v daný den osobně nebo přes tel. +420 474 659 965 do 8h.
 • POZOR -  nezapomínejte si sami obědy přihlašovat, nedělá se to automaticky.

Způsob platby

Zálohově, trvalým převodním příkazem, zašlete pravidelně peníze na účet školy a potom pouze odhlašujete případné absence Vašeho dítěte. Na konci školního roku, vracíme případné přeplatky na účet rodičů. Informace u vedoucí ŠJ.

INFORMACE K PLACENÍ STRAVNÉHO TRVALÝM PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM
Zadejte trvalý příkaz u své banky.
Číslo účtu školy: 115-8088760237/0100
Zálohově nejpozději k 25. v měsíci na další měsíc.

Variabilní symbol – osobní evidenční číslo strávníka (POZOR ZMĚNA)
Do textu pro příjemce – ŠJ - jméno dítěte + třída
Vyrovnání – konec školního roku/červenec
Zůstává povinností rodičů jídlo v případě absence dětí odhlašovat! Jinak propadnou.

Mobil: 730 155 909
email: i.heischmannovazspisecna.cz 
www: www.strava.cz

Jídelna