"škola nás baví"

Školní jídelna

Informace pro strávníky:

 • Na každý školní rok je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou je možno vyzvednout u vedoucí školní jídelny
 • V průběhu školního roku je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny nahlásit každou změnu (zrušení stravování, změnu platby, bydliště, telefonu, třídy)
 • Obědy se přihlašují a odhlašují přes internet www.strava.cz oběd č.1 den předem do 14 h., oběd č.2 dva dny dopředu do 14 h. Ve výjimečných případech se oběd odhlásí v daný den osobně nebo přes tel. 474 650 167 do 8h.
 • Při absenci nemá žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně – obědy je nutné odhlásit s výjimkou prvního dne vícedenní nepřítomnosti. Oběd bude vydán do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole, ostatní obědy je nutné odhlásit. Stravu vydanou do jídlonosiče je strávník povinen spotřebovat v den vydání nejpozději do čtyř hodin od uvaření.
 • Pokud se na jeden druh jídla přihlásí méně než 10 strávníků, toto jídlo se nebude připravovat a strávník bude automaticky přihlášen na druhý chod.
 • Výdej oběda: 11.30 – 14.00 hodin
 • Cena bezkontaktního čipu je 121,- Kč, platí se hotově v kanceláři ŠJ
 • Úřední hodiny kanceláře ŠJ: 7.15 – 8.00 hodin
 • Strávníci mají možnost se seznámit s jídelníčky na vývěskách školní jídelny, resp. na internetových stránkách školy
 • Cena 1 oběda:
 • I. 7 – 10 let 29,- Kč
 • II. 11 – 14 let 32,- Kč
 • III. 15 a více let 32,- Kč
 • Strávníci se vyzývají, aby se ve školní jídelně chovali ohleduplně a dodržovali zásady společenských pravidel při stolování
 • Žádáme o dodržování hygieny rukou a dezinfekci.
 • V době konzumace oběda ve školní jídelně je zakázána přítomnost osob, které žáky pouze doprovázejí a v jídelně se nestravují

 

Informace k placení stravného trvalým převodním příkazem

Zadejte trvalý příkaz u své banky.


Číslo účtu školy: 115-8088760237/0100
Částka: 670,- Kč
Variabilní symbol – osobní číslo strávníka (informace v kanceláři jídelny)
Do textu zpráva pro příjemce: jméno dítěte
Vyrovnání: konec školního roku/červenec

Platba přes QR kód

Stravování

Zůstává povinností rodičů jídlo v případě absence dětí odhlašovat, jinak propadne.

 

 

ext Vnitřní řád školní jídelny

ext Dodatek č.1