"škola nás baví"

Školní jídelna

Vážení rodiče,

naše školní jídelna je vybavena počítačovým systémem kreditních karet a bezkontaktních čipů.
Informace pro strávníky:

 • Na každý školní rok je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou je možno vyzvednout u vedoucí školní jídelny-       
 • V průběhu školního roku je nutné v kanceláři vedoucí školní jídelny nahlásit každou změnu (zrušení stravování, změnu platby, bydliště, telefonu, třídy)
 • Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději v daný den do 8.00 hodin přes internet www.strava.cz, v kanceláři vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel. č. 474 650 167
 • Při absenci nemá žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně – obědy je nutné odhlásit s výjimkou prvního dne vícedenní nepřítomnosti. Oběd bude vydán do jídlonosiče pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole, ostatní obědy je nutné  odhlásit. Stravu vydanou do jídlonosiče je strávník povinen spotřebovat v den vydání nejpozději do čtyř hodin od uvaření.
 • Výdej oběda: 11.30 – 14.00 hodin
 • Cena laminátové karty je 35,- Kč, cena bezkontaktního čipu je 115,- Kč, platí se hotově v kanceláři ŠJ
 • Úřední hodiny kanceláře ŠJ: 7.15 – 8.00 hodin
 • Strávníci mají možnost se seznámit s jídelníčky na vývěskách školní jídelny, resp. na internetových stránkách školy
 • Cena 1 oběda:
 • I.       7 – 10 let       23,- Kč   
 • II.     11 – 14 let      26,- Kč
 • III.     15 a více let   26,- Kč
 • Strávníci se vyzývají, aby se ve školní jídelně chovali ohleduplně a dodržovali zásady společenských pravidel při stolování
 • V době konzumace oběda ve školní jídelně je zakázána přítomnost osob, které žáky pouze doprovázejí a v jídelně se nestravují
 • Cena 1 svačiny:
 • 19,- Kč
 • Každý den ráno pro vás připravujeme čerstvé svačiny. Vyzvedávají se o velké přestávce ve vestibulu u šaten.

Informace k placení stravného trvalým převodním příkazem

Zadejte trvalý příkaz u své banky.
Číslo účtu školy: 18738441/0100
Částka: 550,- Kč
Variabilní symbol: 401
Do textu zpráva pro příjemce: jméno dítěte
Vyrovnání: konec školního roku/červenec

Zůstává povinností rodičů jídlo v případě absence dětí odhlašovat, jinak propadne