"škola nás baví"

Kontakty

Vedoucí pěveckých sborů a sbormistryně:

Liana Jíchová

Email:  LianaJichova@seznam.cz 

Telefon:  +420 721 037 186

Klavírní doprovod:

Hana Jíchová

Email:  Jichova.Hana@seznam.cz